Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove po LOD metodologiji

Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove po LOD metodologiji

Nedostaju Vam sredstva za realizaciju nekih aktivnosti koje želite realizovati? Da li znate da su organizacijama u BiH dostupni milionski fondovi iz domaćih i stranih izvora za razvoj raznih projekata? Poznajete li proceduru projektnog procesa? Da li Vam je poznata LOD metodologija? Znate li šta je PADOR, PRAG PROSPECT? Da li znate da u BiH nedostaje stručnjaka za pisanje i vođenje projekata koji se finansiraju iz domaćih i stranih fondova? Kome se obratiti za apliciranje na sredstva? Želite li učiti na osnovu praktičnih primjera i projekata koji su već odobreni? Šta pisati, a šta izbjegavati prilikom apliciranja projektnog prijedloga? Želite li razmijeniti mišljenja sa onima kojima su već odobreni projekti? Želite li praktično vidjeti kako izgledaju pojedini elementi projektnog prijedloga? Veliki broj organizacija, pa čak i velikih kompanija, ne mogu dobiti bespovratna sredstva za neke projekte. U čemu griješe? BiH su već dostupni neki fondovi, a  približavanjem EU ovi fondovi će biti veći.

Odgovore na sva pitanja možete dobiti na ovom seminaru.

CILJ: Glavni cilj seminara je obučiti polaznike za pripremu projekata koji će biti prihvatljivi za programe, koji zadovoljavaju stroge formalne kriterije koje postavljaju investitori i donatori. Polaznici će tokom edukacije razrađivati i pripremati svoje projekte, te naučiti na koji je način potrebno razmišljati i što uzeti u obzir prilikom planiranja. Također, radit će se na osnovu do sada odobrenih projekata. Seminar je koncipiran na način da jednostavnim porukama i razumljivim rječnikom uvede polaznike u svijet EU fondova, te da im ukaže na mogućnosti i prepreke koje im stoje na putu do uspješne realizacije njihovih projekata. Također, uz savjete iskusnog predavača polaznici će moći da razrade svoje projektne ideje. Nakon završetka seminara polaznici će biti u mogućnosti pronalaziti i prepoznavati potencijalne prilike za finansiranje svojih projekata iz EU fondova znati će sve što treba da znaju o EU grantovima.

SADRŽAJ:
MODUL I – Upoznavanje sa potencijalnim donatorima i Fundraising
MODUL II – Projektni proces
MODUL III – Projektni menadžment ( Upravljanje projektom)
MODUL IV – Pisanje projektnog prijedloga
Bonus modul – Aktuelni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava

ISHODI OBUKE:
MODUL I – Upoznavanje sa potencijalnim donatorima i Fundraising
Cilj modula: Upoznati se sa bazom donatora u BIH i mogućnostima apliciranja na otvorene fondove.

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:
•       Samostalno pronalaziti potencijalne donatore za svoje projekte,
•       Samostalno razvijati plan prikupljanja sredstava,
•       Samostalno prijaviti organizaciju u bazu podataka PADOR,
•       Upoznavanje sa PRAG i PROSPECT.

MODUL II – Projektni proces
Cilj modula: Upoznati se sa koracima izrade projektnog prijedloga.

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:
•       Prepoznati prilike i način rješavanja problema u svom okruženju,
•       Samostalno kreirati projektni prijedlog, koji će zadovoljavati kriterije koje traži donator,
•       Samostalno kreirati projektne matrice,
•       Samostalno kreirati projektni budžet,
•       Planirati aktivnosti projekta,
•       Organizovati projektni tim,
•       Samostano kreirati projektni budžet.

MODUL III – Pisanje projektnog prijedloga
Cilj modula: Osposobiti polaznike da samostalno napišu i analiziraju projektni prijedlog, koristeći nova znanja i vještine koje su stekli kroz prethodne module.

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:
-Napisati projektni prijedlog,
– Uočiti moguće greške.

MODUL IV – Projektni menadžment (Upravljanje projektom)
Cilj modula: Efikasno upravljanje projektom.

Po uspješnom završetku ovog modula, osoba je u mogućnosti:
•       Efikasno voditi projekat,
•       Efikasno upravljati finansijama,
•       Kreirati periodične i finalne izvještaje,
•       Adekvatno promovisati projekat i donatore.

Bonus modul – Aktuelni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava

U ovom modulu osnovni cilj je polaznicima predstaviti dostupne i otvorene pozive za dodjelu bespovratnih sredststava, te pomoći polaznicima u kreiranju drafta projektnog prijedloga, ukoliko je neki od aktuelnih poziva posebno zanimljiv polaznicima.

METODE RADA
Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina, radionice, simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

Datum: 05 – 06. 04. 2017.
Mjesto: SARAJEVO, Hotel Hollywood
Organizator: Business – Educa d.o.o. Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje
Kontakt osoba: Nadira Duraković
mob.: +38761311881
e-mail: business.educa@gmail.com,
Facebook: Business Educa.

Broj polaznika je ograničen. Osigurajte svoje mjesto na interaktivnom dvodnevnom seminaru.

Kotizacija za dvodnevni seminar je 200,00 KM. Za prijave 2 ili više sudionika iz iste organizacije odobrava se popust  10% na kotizaciju seminara.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci