Parlament BiH: Razmotrena četiri revizorska izvještaja

Parlament BiH: Razmotrena četiri revizorska izvještaja

Članovi Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamenta BiH razmatrali su jučer revizorske izvještaje za prošlu godinu za ministarstva odbrane i inostranih poslova BiH, Upravu za indirektno oporezivanje BiH i Visoki sudski i tužilački savjet – institucije koje su dobile mišljenja sa rezervom.

Revizorske preporuke Ministarstvu odbrane BiH odnose se na popis sredstava, potraživanje obaveza nije u cijelosti izvršeno u skladu sa važećim propisima, a upozoreno je i da proces pokretne perspektivne imovine nije vjerodostojno evidentiran u poslovne knjige s obzirom na to da proces procjene još nije završen.

Naglašen je i problem neriješenog statusa nepokretne i pokretne neperspektivne vojne imovine koja dodatno opterećuje budžet Ministarstva čije rješavanje nije u njegovoj nadležnosti.

Predstavnici Ministarstva odbrane su podsjetili na poteškoće u vezi sa čuvanjem i održavanjem tih objekata.

Kada je riječ o Ministarstvu inostranih poslova BiH, revizija je ponovo ukazala na neophodnost donošenja Zakona o spoljnim poslovima, što nije u isključivoj nadležnost Ministarstva, nego Predsjedništva BiH.

Pomoćnik ministra inostranih poslova BiH Dragiša Delić ističe da bi donošenjem ovog zakona bilo riješeno 50 posto trenutnih problema, što bi olakšalo i ubrzalo realizaciju revizorskih preporuka.

Revizori su upozorili i na neusklađenost Pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji sa propisanim regulativnim okvirom za uspostavljanje Jedinice interne revizije, kao i sa odlukom o razvrstavanju radnih mjesta, te su uočeni nedostaci i slabosti u procesu javnih nabavki.

Mišljenje sa rezervom revizori su iskazali i na određene nepravilnosti u radu Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH, posebno u dijelu koji se odnosi na sredstva za nabavku i opremanje objekta za glavnu kancelariju i Regionalni centar u Banjoj Luci u iznosu od 37,9 miliona KM.

Direktor UIO BiH Miro DŽakula rekao je da se niko nije javio na raspisani tender za izgradnju te zgrade. On je naveo da se UIO prilikom procedure nabavke softvera i IT-opreme rukovodila poštivanjem najviših srandarda u ovoj oblasti.

Džakula je zatražio razumijevanje nadležnih organa u BiH u vezi sa nedostatkom još 378 radnika u UIO BiH, pored postojećih 2.800.

Prema njegovim riječima, UIO to zaslužuje jer je to, kako je rekao, ključna institucija za punjenje budžeta institucija BiH.

Za Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ revizori su ukazali na činjenicu da zaključak Vijeća ministara o vraćanju pozajmice nije realizovan.

VSTS je upozoren i na uočene nedostatke u procesu javnih nabavki koje se ogledaju u načinu pripreme tenderske dokumentacije, a skrenuta im je pažnja i na isplatu naknada za rad i putnih troškova za članove VSTS-a koji su angažovani puno radno vrijeme.

Komisija će naknadno utvrditi određene zaključke, a za narednu sjednicu, koja će biti održana 27. septembra, najavili su razmatranje izvještaja za još šest institucija kojima je Kancelarija za reviziju institucija BiH dala mišljenje sa rezervom.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci