Nova Banka – Od 1999. jedna od vodećih banaka u RS!

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu BiH od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini.

Od tada pa do danas, Nova banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita, dokumentarnih poslova, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca,  mjenjačkih poslova i slična), ali takođe obavlja i veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su brokerske operacije, kastodi poslovanje, factoring i forfeting.

Organizacionu strukturu čine:

Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom objekatu, u vlasništvu Banke, u centru grada i  gdje su uspostavljenje core banking funkcije i 64 druge organizacione jednice, odnosno, 13 filijala, Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti „Broker Nova“, 14 ekspozitura, 20 izdvojenih šaltera i 16 agencija).

Veći broj organizacionih jedinica Banke lociran je u Republici Srpskoj, dok se nešto manji broj nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve organizacione jedinice su kanali distribucije proizvoda Banke prema klijentima, koji su primarno retail i SME klijenti, a sekundarno veliki corporate klijenti.

Kao etabliran tržišni igrač, Banka je prepoznata kao veoma interesantan i poželjan poslodavac, te je sa 31. decembrom 2019. godine imala 718 zaposlena. Korporativna kultura Banke je rezultovala visokim stepenom lojalnosti i izuzetno motivisanim zaposlenima, koji rade u 67 organizacionih dijelova.

Popularno: POŽAR! Meštani u Strahu! Saznaj Više!

Nova banka ima dobar nivo likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti, te kapitalnu adekvatnost iznad minimuma propisanog zakonom.

Od novembra 2002. godine Banka je listirana na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Banjalučka berza), a od juna 2009. godine čini jednu od 6 akcija, jedinu iz finansijskog sektora, prema kojima se računa BH indeks koji se objavljuje na Vienna Stock Exchange.

Akcijama Banke se na dnevnom nivou trguje na Banjalučkoj berzi i u tom smislu one su veoma likvidne akcije. Nominalna vrijednost jedne akcije Banke iznosi 1,00 KM.

Nova Banka - Od 1999. Jedna Od Vodećih Banaka U Rs!
Nova Banka - Od 1999. jedna od vodećih banaka u RS!

Akcionarski kapital i vlasništvo

Akcionarski kapital Nove Banke iznosi 134.637.768,00 KM i formiran je kroz XXVIII emisija hartija od vrijednosti.

Nova banka ima veoma izraženu diverzifikaciju vlasništva. U prosjeku akcije Banke posjeduje oko 400 fizičkih i pravnih lica. Nakon poslednjih vlasničkih transformacija, Banka je gotovo u cjelosti u vlasništvu domaćih akcionara i time je dobila karaket domaće Banke.

Poslednjih nekoliko godina Banka je zabilježila izrazit rast u svim poljima i segmentima, što je rezultovalo visokim nivoom profitabilnosti u odnosu na banke koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine.

Banka je pokrenula veliki broj aktivnosti na diferenciranju i jačanju korporativnog identiteta, društveno odgovornog upravljanja i implementaciji standarda korporativnog upravljanja, što je zajednica u kojoj Banka posluje prepoznala i priznala kroz veoma značajne nagrade.

Nova banka – Vizija

Vizija Banke je kontinuirano biti pouzdana i najprofitabilnija banka srednje veličine u Bosni i Hercegovini.

Vizija Banke je da bude pouzdana i najprofitabilnija banka srednje veličine u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini, prisutna u najvećim gradovima u zemlji i fokusirana na visokokvalitetne proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe klijenata, primarno stanovništvo i SME.

Nova banka – Misija

Misija Banke je distribucija velikog broja standardnih proizvoda kroz centralizovan sistem koji je automatizovan do najveće moguće mjere.

Banka će biti poznata po standardnim i jednostavnim proizvodima, kvalitetu usluge koja se dobija za novac, brzini usluge, dostupnosti, transparentnosti u operacijama i jednostavnosti da se nađe i dođe do istih.

Nova Banka - Od 1999. Jedna Od Vodećih Banaka U Rs!
Nova Banka - Od 1999. jedna od vodećih banaka u RS!

Nagrade i priznanja

 • Specijalni „Zlatni BAM’’ za 2004. godinu kao Banka koja je prva izvezla bankarsko znanje i tehnologiju u inostranstvo.
   
 • Nagrada Privredne komore RS za 2005. i 2007. kao drugo po uspješnosti preduzeće iz sektora finansija.
   
 • Nagrada Privredne komore RS za 2006. i 2009. kao najuspješnije preduzeće iz sektora finansija u RS i u 2008. godini za najbolje preduzeće u kategoriji najveći indikatori rasta.
   
 • Specijalna nagrada Privredne komore RS za plasman najviše kreditnih sredstava privredi u 2012. i 2013. godini.
   
 • Direkcija Agencije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evropedodijelila je nagradu direktoru Banke, dr Milanu Radoviću, priznanje zanajmenadžera u bankarstvu i Novoj banci AD Banja Luka za najbanku u 2009, 2011, 2012, 2013. i 2014. godini, za povećanje prihoda i dobiti, nove pakete finansijskih proizvoda, veće kreditiranje privrede, dinamičan razvoj filijala i drugih organizacionih jedinica i stalno kadrovsko jačanje Banke. Direktor Banke je od strane iste Direkcije 2012. godine  i 2014. proglašen za menadžera decenije, a Nova banka za banku decenije.
   
 • Nova banka je u decembru 2009. godine uvrštena na zajednički indeks na Bečkoj berzi.
   
 • Dnevni list „Fokus’’direktoru Banke, dr Milanu Radoviću, je dodijelio priznanje za najmenadžera Republike Srpske za doprinos razvoju privrede Republike Srpske u 2010. i 2011. godini, ali i priznanje za najmenadžera u Republici Srpskoj u 2011. godini u kategoriji bankarstva. Ova nagrada je specifična po tome što je dodjeljuju čitaoci i tim više predstavlja značajno priznanje za rad dr Milana Radovića, ali i Novu banku čiji je lider.
   
 • Investiciono-razvojna banka Republike Srpske Novoj banci je dodijelila priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji plasmana po kreditnim linijama Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u 2010, 2011.  i 2012. godini.
   
 • Nova banka je dobila nagradu  „Dobro’’2010. i 2011. godine, za najbolju primjenu korporativnog upravljanja i društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini, od strane IFC, Agencije  „Mašta’’i Fondacije  „Mozaik’’.
   
 • Nova banka je dobila nagradu Banjalučke berze hartija od vrijednosti za najbolje rezultate u istraživanju o dostignutom nivou korporativnog upravljanja u 2009, 2010. i 2011. godini.
   
 • U 2013. godini Novoj banci je dodjeljena nagrada za jedinstveni doprinos razvoju ‘Eurogira’ i izvrsnost u kvalitetu procesiranja inostranih transakcija kroz pet godina poslovanja.
   
 • Već deset godina u kontinuitetu Deutsche bank dodjeljuje Novoj banci AD Banja Luka nagradu “STP Excellence award” za izuzetan kvalitet u obavljanju inostranog platnog prometa. Nagrada se odnosi na postignut stopostotni nivo efikasnosti i tačnosti u prenosu novca odredišnim bankama i klijentima u inostranstvu, uz smanjenje troškova prenosa. 
Nova Banka Banja Luka
Nova Banka - Od 1999. jedna od vodećih banaka u RS!

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Pratite nas na društvenim mrežama!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU