Impressum

Poslovnisvijet

www.poslovnisvijet.ba


Adresa


Musala 1/II

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


Redakcija


Tel: +387 33 844 557

E-mail: redakcija@poslovnisvijet.ba


Redakcija:


Vildana Panjeta

vildana.p@poslovnisvijet.ba


Lejla Đuderija

lejla.dj@poslovnisvijet.ba


Lektorica


Amina Šurković

amina.s@poslovnisvijet.ba