I Federacija BiH dobija registar cijena nekretnina

I Federacija BiH dobija registar cijena nekretnina

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 5. juna pustiti u rad portal “Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina”.

Javnim uvidom u podatke Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH svim sudionicima na tržištu bit će dostupne tačne i pouzdane informacije o izvršenim prometima nekretnina iz kupoprodajnih ugovora. Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Europskoj uniji.

Javna prezentacija je rezultat saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave u FBiH u realizaciji aktivnosti projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini” – CILAP.

Ovaj projekat je finansiran donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske i sprovodi se kao twining saradnja između izravnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove FBiH (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a (RGU).

Tokom 2016. i 2017. godine razvijen je IT sistem ovog registra koji je trenutno u upotrebi u 62 jedinice lokalne samouprave i pripadajućim uredima, a očekuje se njegovo dalje širenje i na druge lokacije u Federaciji BiH. S obzirom na važeće zakonske i institucionalne okvire sistem je razvijen u bliskoj saradnji sa Poreznom upravom FBiH, čiji su službenici njegovi interni korisnici, zajedno s komisijama za procjenu vrijednosti nekretnina uime jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Nakon 5. juna 2018. godine, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine bit će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada. Lični podaci sudionika na tržištu nekretnina će biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine, saopšteno je iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ranije je registar cijena nekretnina uspostavljen u Republici Srpskoj.

O autoru

Srodni članci