Finansijska perspektiva EU (2021 – 2027) veća podrška zemljama zapadnog Balkana

Finansijska perspektiva EU (2021 – 2027) veća podrška zemljama zapadnog Balkana

U sklopu Konferencije EU projekti, koja će se održati 14. 09. 2018. u INTERA Tehnološkom parku u organizaciji Apriori BH, Ureda vlade ŽZH za europske integracije i Vlade HNK, razgovarali smo s Ivanom Maletić, zastupnicom Republike Hrvatske u Europskom parlamentu i ekonomskom stručnjakinjom s višegodišnjim iskustvom u području javnih finansija, budžeta i europskih fondova.

Maletić će na Konferenciji EU projekti održati uvodno izlaganje na temu “Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan – iskustva iz Brisela”.

Finansijska perspektiva EU (2021 – 2027) donosi povećano finansiranje

  • Nova generacija Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021 – 2027. bit će uvećan za gotovo četvrtinu – IPA trenutno na raspolaganju ima 11,7 milijardi eura, dok bi prema novom planu na raspolaganju trebao imati oko 15 milijardi eura.

Predviđeno je povećano finansiranje na područjima prometa, energetike, socijalnog sektora, okoliša i razvoja privatnog sektora, uključujući digitalnu ekonomiju. Komisija će dodatno olakšati trgovinu između EU i država jugoistočne Europe. Kako bi se pojačalo poduzetništvo i inovacije i uvesti shemu podrške transferu tehnologija i start-upima u cijeloj regiji te pružiti podršku naporima usmjerenim na pametnu specijalizaciju, kao i kružnu privredu.

Planira se veća finansijska podrška socijalnom sektoru, posebno za ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, kako bi se pružila podrška socijalnoj uključenosti. Finansiranje pod programom Erasmus+ će se udvostručiti i uspostavit će se pilot-shema mobilnosti za učenike i učitelje u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u bliskoj saradnji sa svim dionicima, uključujući Europsku fondaciju za obrazovanje.

U pretpristupnoj fazi institucije i privatni sektor mogu se pripremiti za efikasno korištenje EU sredstava. Javna nabava je jedan od procesa koji zbog svoje kompleksnosti s jedne strane, te nedovoljno razvijenih znanja u javnoj administraciji za provedbu postupaka javne nabave s druge strane, znatno usporavaju proces korištenja EU sredstava.

Uz javnu nabavu prepreka su i neriješeni imovinsko-pravni odnosi, dugotrajni postupci dobivanje dozvola i rješenja, izrada studija, nedovoljno kvalitetno pripremljenih projekata i slično. Uz sve to, konkursi često nisu prilagođeni korisnicima pa ili nema dovoljno prijava ili su premale alokacije sredstava zbog prevelikog broja prijava.

Za uspješnost je neophodno:

1. Pojednostavniti procedure i kriterije za prijavu projekata;
2. Pomoći krajnjim korisnicima u osiguravanju sredstava za pripremu projekata te kasnije za sufinansiranje projekta u sprovedbi;
3. Postići veću koordiniranost i povezanost sa svim EU politikama;
4. Ubrzati ocjenjivanje i odabir projekata te praćenje sprovedbe;
5. Osigurati što bolju informiranost potencijalnih krajnjih korisnika o mogućnostima i pravilima finansiranja iz EU fondova;
6. Educirati što veći broj ljudi za rad na EU projektima te tako osigurati administrativne kapacitete u smislu kvantiteta i kvaliteta.

Projekti finansirani iz EU fondova služe za lokalni, regionalni i razvoj društva u cjelini

U pretpristupnoj fazi EU sredstva (IPA) su namijenjena jačanju institucija i promjenama potrebnim za ispunjavanje pristupnih kriterija. Dio sredstava je namijenjen i pripremama za korištenje EU fondova, a u okviru toga i jačanju ekonomije kroz poticanje konkurentnosti i produktivnosti. Značajna su ulaganja i u obrazovni sistem jer bez radne snage prilagođene potrebama realnog sektora teško je napraviti preokret i razvojni skok.

Uređen, stabilan, siguran i predvidljiv sistem preduslov je za dobro korištenje izvora finansiranja iz EU i međunarodnih donatora te privlačenje investitora i poticanje domaćih poduzetnika na nova ulaganja i proširenje poslovanja.

EU projekti uvijek potiču ekonomski i/ili socijalni napredak i promjene nabolje. Zato je važno iskoristiti sredstva koja su državama na raspolaganju te pokrenuti kotač pozitivnih promjena. Konferencija EU projekti »Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan« na kojoj će Ivana Maletić održati ključno uvodno izlaganje i predstaviti najnovije informacije održat će se u petak 14. 09. 2018. u Mostaru u organizaciji Apriori BH – Agencije za profesionalno usavršavanje, Ureda Vlade ŽZH za europske integracije i Vlade HNK.

Dodatne informacije i prijave na Konferenciju EU projekti pročitajte na web-stranici www.euprojekti.apriori.ba. 

Kompletan intervju s Ivanom Maletić možete pročitati na linku: http://bit.ly/IntervjuIvanaMaletic.

O autoru

Srodni članci