EU Horizont 2020 – Instrument za MSP

EU Horizont 2020 – Instrument za MSP

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u saradnji sa “European Training Academy” (ETA) organizira radionicu “EU Horizont 2020 – Instrument za MSP”, koja se održava 24. 09. i 25. 09. 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Ovaj program obuke ima za cilj razvoj kompetencija i vještina u okviru programa Europske unije „Horizont 2020“ sa fokusom na SME instrument. Na obuci će biti predstavljeni otvoreni pozivi za dostavu projektnih prijedloga, način pisanja uspješnog projektnog prijedloga, primjeri uspješnih H2020 i IPA II projektnih prijedloga te će polaznici obuke imati priliku da se konsultiraju sa predavačem o konkretnim projektnim idejama i prijedlozima za koje su zainteresirani. Radionica je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP), mikro preduzeća, organizacija za podršku biznisu, agencija za podršku inovativnosti, udruženja poduzetnika i sl.

Za učešće na dvodnevnoj obuci, naplaćivat će se kotizacija u iznosu od 279,00 KM + PDV za prijave do 31. 07. 2018. (30% popusta), 319,00 KM + PDV za prijave do 31. 08. 2018. (20% popusta), 359,00 KM + PDV za prijave do 15. 09. 2018. (10% popusta) te 399,00 KM + PDV za prijave nakon 15. 09. 2018. godine.

U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj obuci. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank d.d. Sarajevo.

Ispunjen prijavni obrazac sa potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije potrebno je dostaviti najkasnije do 20. 09. 2018. godine do 16:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Prilog:

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci