“EU Horizont 2020 – Instrument za MSP”

“EU Horizont 2020 – Instrument za MSP”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u saradnji sa “European Training Academy” (ETA) organizira radionicu “EU Horizont 2020 – Instrument za MSP”, koja se održava 11. 06. i 12. 06. 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Ovaj program obuke ima za cilj razvoj kompetencija i vještina u okviru programa Europske unije „Horizont 2020“ sa fokusom na SME instrument kako bi se osigurali snažni efekti i održivost realiziranih projekata. Na obuci će biti predstavljene teme poput mogućnosti za finansiranje u periodu 2018 – 2020. u okviru Horizonta 2020, odnosno SME instrumenta, strategije za dobijanje finansijskih sredstava, primjeri iz prakse i sl.

Radionica je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP), mikro preduzeća, organizacija za podršku biznisu, agencija za podršku inovativnosti, udruženja poduzetnika i sl.

Za učešće na dvodnevnoj obuci, naplaćivat će se kotizacija u iznosu od:

279,00 KM + PDV za prijave do 30. 04. 2018. (30% popusta),
319,00 KM + PDV za prijave do 15. 05. 2018. (20% popusta),
359,00 KM + PDV za prijave do 31. 05. 2018. (10% popusta), i
399,00 KM + PDV za prijave nakon 01. 06. 2018. godine

U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj obuci. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank d.d. Sarajevo.

Ispunjen prijavni obrazac sa potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije potrebno je dostaviti najkasnije do 06. 06. 2018. godine do 16:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Poziv

Program

Prijavni obrazac

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci