Doktorsko-pripravnički program Nacionalnog univerziteta UN-a

Doktorsko-pripravnički program Nacionalnog univerziteta UN-a

U okviru programa aplikanti, odnosno pripravnici, imat će priliku da objave jedan ili više istraživačkih članaka. Program će trajati tri mjeseca, a održat će se u Helsinkiju. Pripravnici, odnosno doktorandi imaju priliku da objave svoje članke u istraživačkom časopisu Univerziteta. Pored toga, imat će priliku da prezentuju svoje radove na seminarima svog istraživačkog tima.

Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove: da su upisani na doktorske studije i da su spremni da sprovedu svoja istraživanja u oblasti razvojne ekonomije, moraju imati dobro znanje engleskog jezika, da imaju dobre kvantitativne i kvalitativne analitičke sposobnosti.

Prednost će imati mladi istraživači na početku svojih karijera, žene i aplikanti koji dolaze iz zemalja u razvoju. Univerzitet dodjeljuje mjesečne stipendije u iznosu do 1.600 eura za pokrivanje troškova života u Helsinkiju, troškove putovanja do i od Helsinkija, kao i zdravstveno osiguranje. Da bi se prijavili za program aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu, a njihov mentor sa doktorskih studija mora poslati pismo preporuke. Pored toga aplikanti moraju poslati i svoju kompletnu biografiju. Pismo preporuke se šalje na sljedeću adresu: phdreference@wider.unu.edu.

Svi koji žele da se prijave to mogu učiniti najkasnije do tridesetog septembra 2017. godine.

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta: https://www.wider.unu.edu/.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci