back to top

BBI / Javni poziv privrednim društvima i obrtnicima sa područja Srednjobosanskog kantona 

Aplicirajte za povoljna sredstva za rast privrednih aktivnosti u BBI banci. 

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona i Bosna Bank International d.d. Sarajevo potpisanog 15.06.2022. godine, objavljen je Javni poziv privrednim društvima i obrtnicima sa područja Srednjobosanskog kantona za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja. 

Poticajna sredstva su namijenjena za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veća iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje, povećanje izvoza, te umanjenje negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom i širenjem virusa COVID-19.

Maksimalan iznos odobrenih finansiranja za obrtnike iznosi 50.000,00 KM, za privredna društva do 10 uposlenih iznosi 100.000,00 KM, dok je za privredna društva od 10 do 50 uposlenih taj iznos  200.000,00 KM. Privredna društva od 50 do 250 uposlenih mogu aplicirati za iznose do 300.000,00 KM, a kompanije sa više od 250 uposlenih za 500.000,00 KM.

Minimalni rok otplate je do 12 mjeseci, a maksimalan rokom otplate je 60 mjeseci, uključujući grace-period do najviše 6 mjeseci.

Javni poziv subjektima privrednim društvima i obrtnicima za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje. 

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva i u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: 030 260-021, 260-155 i 260-022 ili na e-mail adresu: sbk@bbi.ba. Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama na adresu Bosna Bank International d.d. Sarajevo – Podružnica Bugojno, Zlatnih ljiljana b.b., Bugojno, kao i elektronski na e-mail adresu: sbk@bbi.ba.

DRUGI UPRAVO ČITAJU