back to top

BBI Banka – 1 Islamska banka u regiji!

BBI Banka je prva i jedina banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim prinicipima.

Osnovana je 19. Oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Osnivači BBI-a su Islamic Development Bank (Saudijska Arabija), sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank (UAE) sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank (UAE) sa osnivačkim udjelom od 27,27%).

Banke koje su osnovale BBI, od strane najveće kuće za rangiranje banaka u svijetu, dobile su ocjenu AAA (triple A), a koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama.

Iako u BiH ne postoji zakonski okvir za rad banke u skladu s islamskim principima, BBI je uložila izuzetne napore i napravila zamjenske proizvode, tako da sada ima sve proizvode i usluge kao i konvencionalne banke, a koji nisu u suprotnosti ni sa islamskom niti sa ovdašnjom legislativom.

BBI danas ima 23 poslovne jedinice širom BiH. Razvojem poslovne mreže i otvaranjem poslovnica u cijeloj BiH većem broju građana je omogućen pristup povoljnim finansijskim linijama, a time i povećano tržišno učešće BBI banke.

BBI banka se svrstala u red banaka sa najvećim brojem ATM uređaja u zemlji, a to je osigurano putem iniciranja i formiranja „BH mreže bankomata”.

BBI banka od 2010. godine organizira Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju na kojoj se domaći privrednici imaju priliku susresti i realizirati poslovne saradnju sa investitorima iz cijelog svijeta.

BiH raspolaže velikim potencijalima za rast u poljoprivredi, turizmu, energetskom sektoru, telekomunikacijama, a BBI kao društveno odgovorna banka nastoji pomoći privredi BiH i obezbijediti povoljna sredstva za finansiranja.

Posebno treba izdvojiti tursku finansijsku liniju putem koje je obezbjeđena egzistencija za više od 1000 povratničkih porodica i kroz finansiranje privrede otvoreno je više od 1700 radnih mjesta kao i liniju Svjetske banke, namijenjenu za mala i srednja preduzeća.

Za vrijeme svjetske ekonomske i finansijske krize, komercijalne banke su se našle pod velikim pritiskom deponenata. Ipak, banke čije je poslovanje u skladu s islamskim principima nisu osjetile negativne posljedice svjetske krize. Razlog za to je što iza svih transakcija ovih banaka stoje realne vrijednosti.

BBI banka kao institucija koja posluje u skladu s islamskim principima i koja svojim klijentima nudi sigurnost i povjerenje je u ovom periodu zabilježila rast broja korisnika usluga.

BBI Banka kao prepoznatljivi brend u poslovnom razvoju i društva u cjelini

  • BBI svake godine od 2010. do danas organizira Sarajevo Business Forum, najveću međunarodnu investicijsku konferenciju u modernoj BiH.
  • BBI je prva banka koja je osnovala VIP Business Club, namijenjen klijentima/kompanijama radi poslovnog povezivanja i uspostavljanja veza sa stranim tržištima.
  • BBI je u saradnji sa Univerzitetom Bolton iz Velike Britanije inicirala osnivanje Centra za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
  • BBI je osnovala svoju trening kuću pod nazivom BBI Akademija koja organizira obuku kadrova kroz razne interne i eksterne seminare i radionice.
  • BBI je jedan od investitora u BBI Centar. – BBI je jedina banka u BiH koja nudi zekat i hadž štednju.
  • BBI u saradnji sa svojim partnerima svake godine podijeli oko milion konvertibilnih maraka za preko 500 studenata bez jednog ili oba roditelja kao i za posebno uspješne učenike i studente iz Bosne i Hercegovine.
Bbi Banka
BBI Banka jedina islamska banka u BiH

PRIZNANJA I NAGRADE

U znak priznanja za doprinos poslovnom razvoju i društvu u cjelini BBI je dobila prestižna priznanja kao što su “Superbrands” za 2010. i 2013./2014. godinu, “Najpoželjniji poslodavac u finansijskom sektoru” za 2011., 2012. i 2013. godinu, a 2014. nalazi se među top tri najpoželjnija poslodavca iz ove oblasti.

Banka je dobitnik „Zahvalnice Grada Sarajeva” iz 2012. godine. Direktor banke, Amer Bukvić, dobitnik je priznanja: “Ličnost godine 2010” prema izboru čitalaca dnevnih novina “San”, “Najmenadžer u bankarskom sektoru BiH i Jugoistočne Evrope za 2011. godinu”, “Medaljon Grada Sarajeva” u 2011. godini, Povelje Internacionalne Lige Humanista “Aurelio Peccei” u 2012. godini.

U 2013. godini direktoru BBI banke dodijeljeno je priznanje Međunarodnog islamskog univerzitet iz Malezije (IIUM) u kategoriji “Međunarodno bankarstvo”. Iste godine Tun. Dr. Mahathir Mohamad, četvrti premijer Malezije u ime Fondacije „Perdana Leadership” dodijelio je priznanja najuspješnijim privrednicima iz BiH. Priznanje u oblasti bankarstva dr.Mahathir uručio je Ameru Bukviću

Direktor: Amer BukvićAdresa: Trg djece Sarajeva 1,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 275 177
Fax: +387 33 275 178
Website: www.bbi.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU