Analiza stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u BiH

Analiza stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u BiH

Net Consulting d.o.o. je pripremio „Analizu stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u Bosni i Hercegovini“, koja je obuhvatila sve značajnije procese u predmetnoj oblasti: registraciju lijekova, njihovu selekciju za javno finansiranje i javne nabavke, propisivanja lijekova pacijentima, oglašavanje, reklamiranje i prodaju lijekova, klinička ispitivanja i dr.

Navedeni procesi su sagledani iz ugla standarda integriteta: postojanja rizika za sukob interesa, diskrecionih prava rukovodilaca, opće transparentnosti procesa, učešća struke i korisnika u procesima odlučivanja, (ne)postojanje mehanizama za suzbijanje rizika od nastanka nepravilnosti, kontrole poslovanja itd.

Ovaj dokument je urađen u okviru Healthcare Integrity inicijative, čiji je koncept baziran na najboljim svjetskim praksama kolektivnih akcija za unapređenje standarda integriteta (WB, The Basel Institute B20 Hub, M&B 2013 i td.).

Inicijativa podrazumijeva učešće širokog broja dionika iz oblasti zdravstva: zdravstvenih institucija, referentnih tijela zakonodavne vlasti, udruženja pacijenata, strukovnih udruženja farmaceuta i ljekara, farmaceutske industrije, međunarodnih institucija i dr. koji su na različite načine učestvovali i doprinijeli izradi i kvaliteti sadržaja Analize.

Analiza je primarno utemeljena na istraživanju i deriviranju javno dostupnih dokumenata i informacija. Dokument je pripreman u tri faze. U prvoj fazi je sprovedeno desk-istraživanje. U drugoj fazi Analiza je značajno dopunjena informacijama prikupljenim tokom održanih više od 20 sastanaka s predstavnicima zdravstvenih institucija i organizacija, te posebno djelovima diskusije relevantnih aktera iz sektora zdravstva.

U trećoj finalnoj fazi su prikupljeni komentari relevantnih institucija i organizacija (upit poslan na više od 50 adresa) na nacrt dokumenta, koji su uvršteni u tekst ili su u cijelosti objavljeni u zasebnom poglavlju Analize.

Net Consulting d.o.o. za sve sugestije, primjedbe i diskusije na ovaj rad stoji na raspolaganju svim zainteresiranim stranama. Analizu možete preuzeti i pročitati: Analiza stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u BiH.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci