Zašto je septembar često početak u poslovnom svijetu?

Zašto je septembar često početak u poslovnom svijetu?

Kada se 15 godina bavite konsaltingom i poslovnim procesima počinjete da uviđate različite sheme ponašanja i zakonitosti, ističu iz iConsult d.o.o.

Jedna od stvari koja se iz godine u godinu ponavlja je i veliki broj promjena i procesa koji u firmama započinju tokom septembra i oktobra. Ovo nije toliko vezano za samu zemlju, ali je činjenica da kada radite sa firmama iz srednje i zapadne Europe sve može biti pomjereno za nekih 15-ak dana unaprijed. Logično bi bilo da čovek pomisli da su vrijeme i godišnji odmori glavni razlog, ali praćenjem određenih zakonitosti, razlozi za ovo su mnogo dublji.

Prvi razlog je podsvjestan, a to je što se kraj godine približava i što je sve manje vremena za pravljenje određenih promjena. Ovo posebno važi kod onih stvari koje su velike i kompleksne i za koje je čoveku jasno da neće biti završene ove godine, već je to više priprema za narednu.

Kad smo već kod pripreme, često je razlog obaveza pravljenja budžeta za narednu godinu, koji vrlo često počinje tokom oktobra. Zato je zgodno određene poslove započeti u septembru, kako bi se lako procijenilo koliko će različitih resursa biti potrebno sljedeće godine.

Treći razlog ima dosta veze sa nerazumijevanjem toga koliko je za realizaciju određenih procesa potrebno. Tako se ponekad dešava da krajem godine ili na jesen rukovodioci shvate da nisu zadovoljni rezultatima koji njihova firma ili tim ostvaruju, pa pokušavaju da otkriju razloge, isprave sve što je loše i nadoknade zaostatak, kako bi do kraja godine ostvarili svoje ciljeve. Ovaj sindrom neke kompanije rešavaju praćenjem tromjesečnih indikatora uspješnosti, ali to dovodi do kompletno drugog tipa problema i često, u neku ruku, žrtvuje strateški razvoj.

Četvrti razlog je što su se ljudi upravo vratili sa godišnjih odmora i tamo su imali vremena da u glavi sortiraju i razrade svoje ideje i smisle načine na koje bi mogli da ih operativno ostvare. I ovo je dobar razlog, ali on ne mora da bude samo u septembru, ako čovek ovako razmišlja, onda bi početak mogao da bude i poslije uskršnjih praznika ili poslije Nove godine i Božića, ili poslije prvomajskih praznika koji se često spoje sa produženim vikendom. A generalno, za započinjanje ozbiljnih promjena, april i maj su svakako bolji mjeseci.

Naravno, jedan od glavnih razloga je duboko baziran u kolektivno nesvjesnom, a to je da školska godina počinje 1. septembra. Od svoje sedme, do dvadeset i neke godine, septembar je mjesec kada počinje nešto novo, kada se upoznajete sa novim drugovima, novim nastavnicima/profesorima, novim gradivom i novim ciljevima do kojih stižete u narednih godinu dana. Sa druge strane, budžeti su ti koje firme prave jednom godišnje, ali koji se realizuju od 1. januara, pa se tako često dešava da veći projekti ne mogu da se realizuju iz godine u godinu upravo zato što se potreba za njima javlja krajem godine.

Jedan od odličnih primjera je uvođenje sistema kojima treba izmjeriti učinak zaposlenih ili kojima treba pravilno postaviti standarde upravljanja zaposlenima. U septembru i oktobru, upravljačka i vlasnička struktura često osjeti da bi na kraju godine željeli da znaju kako su njihovi zaposleni radili ili da postave bolje standarde upravljanja kojim će rezultati biti poboljšani. Međutim, od trenutka kada se potreba pojavi, postave upiti, sagleda ponuda, uradi osnovna procena načina na koji mjerenje učinka može da se uvede u firmu i menadžment donese odluku, ne ostane dovoljno vremena za realizaciju. Zato je mnogo ispravnije da, kada se ovakva potreba javi, firme više o njoj razmišljaju kao o planu za sljedeću godinu i nečemu za šta će ciljano odvojiti sredstva i dobiti konkretno i stabilno rješenje urađeno u optimalnim rokovima i definisano kroz jasne procese. Zato septembar i oktobar više treba gledati na mjesece u kojima se planira i obezbjeđuju uslovi za stabilan početak procesa koji će u narednoj godini doprinijeti razvoju i boljem poslovanju. Ovo, naravno, važi za sve one procese za čiju je izradu i uvođenje potrebno više od tri mjeseca.

Dobra praksa septembarskog početka su oni procesi i oni sistemi koji se razvijaju tokom proljeća i ljeta, a onda se njihova implementacija i početak primjene pokrenu u septembru. Na taj način se do kraja godine ostvare ciljevi i omogući korištenje procesa i servisa koji slijede iz investicije. Poenta je izradu i uvođenje poslovnih procesa pravovremeno planirati i započeti na vrijeme, jer samo tako će ostvariti povrat investicije i pravi cost/benefit.

Savjet je da već sada počnete da planirate i ugovorite ono što će biti uvođeno tokom naredne godine, kako biste tome posvetili dovoljno vremena i resursa, a samim tim ostvarili i željeni rezultat.

O autoru

Srodni članci