Zašto je novi budžet Južnoafričke Republike od krucijalnog značaja

Zašto je novi budžet Južnoafričke Republike od krucijalnog značaja

Današnji budžet koji će predstaviti ministar finansija Pravin Gordhan treba da pokaže napredak i u fiskalnim prihodima i rashodima ukoliko Južnoafrička Republika planira da izbjegne da bude vraćena u status ‘smeća’.

Strukturno visoki izdaci i ciklično usporavanje rasta prihoda predstavljaju značajnu prijetnju državnom dugu zemlje. Viši porezni prihodi će zahtijevati više poreze i značajan pad prodaje, uključujući neesencijalna dobra i usluge, te kapitalne izdatke. Nacionalni bužet 2015. godine je naznačio da porezna politika ima za cilj podizanje prihoda na fer i efikasan način koji će podržati dugoročni ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta. Da bi se ovo postiglo, pokušali su proširiti poreznu osnovicu u posljednjih 20 godina.

Bruto nacionalni dug se skoro pa udvostručio na 50% BDP, otkako je Zuma preuzeo dužnost prije sedam godina zbog recesije i previranja nakon globalne krize. Usporen ekonomski rast i rast duga doveo je do unazađenja kreditnog rejtinga kompanija Južnoafričke Republike. Da bi Gordhan smanjio budžetski deficit i držao dug pod kontrolom trebao bi podići poreze, uključujući i poreze na dohodak, gorivo ili čak stope poreza na dodanu vrijednost. Stopa PDV-a je ostala nepromijenjena na 14% za više od dvadeset godina.

Samo rast od 1% PDV-a mogao bi podići prihode za 15 milijardi randa, odnosno 985 miliona dolara godišnje, prema podacima BNP – Paribas Securities South Africa. Iako ovo može pomoći da se popune rupe u prihodu, to bi bilo politički riskantno u godini kada su lokalni izbori u Africi.

Ključ Gordhanovog budžeta je koliko može podizati poreze a da ne naruši ekonomiju i ne uzrokuje proteste. Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i Reserve bank Južne Afrike smanjili su prognoze ekonomskog rasta za manje od 1%, a Gordhan će, vjerovatno, smanjiti vladinu trenutnu projekciju od 1,7%.

Pravin Gordhan se suočava sa nezgodnim zadacima. Ekonomija se oporavlja od pada cijena robe zbog najgore suše i anemičnog rasta, a očekuje se da će rast biti nešto viši od 1% u ovoj godini. Rand je izgubio više od četvrtine svoje vrijednosti u odnosu na dolar prošle godine. Kreditni rejting Južnoafričke Republike mogao bi biti označen kao neinvesticijski ili status ‘smeća’. U decembru je predsjednik Jacom Zuma napravio potez koji je još više pogoršao situaciju, zamijenio je ministra finansija Nhlanhla Nenea s nepoznatim članom parlamenta, da bi nakon samo četiri dana ponovo vratio Gordhona, koji je obavljao ovu funkciju od 2009. do 2014. godine. Sada Gordhan mora vratiti kredibilitet i balans mjera štednje sa dugoročnim ekonomskim rastom. Pred Južnom Afrikom se nalaze veoma važne odluke i potezi koji mogu utjecati na njen dugoročni ekonomski rast.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci