Zakon o osiguranju depozita dobio podršku parlamentarnih komisija

Zakon o osiguranju depozita dobio podršku parlamentarnih komisija

Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine je prošao proceduru komisija u Parlamentarnoj skupštini BiH, kazao je Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, na brifingu sa novinarima održanom 9. jula u Sarajevu, izvještava Indikator.ba.

“Nema nijednog racionalnog razloga da se zakon ne usvoji”, kazao je guverner Softić dodajući da nema mjesta politiziranju kada je u pitanju ovaj zakonski prijedlog.

Zakon o osiguranju depozita, koji je jedan od prethodnih uslova MMF-a za nastavak kreditnog aranžmana, između ostalog, predviđa i dio za restrukturiranje banaka.

“Da smo ranije imali fond za rezoluciju, sigurno bi bila spašena barem jedna od dvije propale banke u Republici Srpskoj”, kazao je Softić, te todao da je spašavanje banaka bila bolja opcija nego isplata depozita. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, o kojem bi se trebalo odlučivati na nekoj od narednih sjednica, javno je dostupan na web-stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Pojedinim predstavnicima bankarske zajednice je zapela za oko odredba kojom se uvodi vanredna premija osiguranja koju će plaćati banke u Fond. “U slučaju da sredstva fonda nisu dovoljna za isplatu osiguranih depozita prilikom nastupanja slučaja osiguranja, dodatna sredstva se osiguravaju naplatom vanredne premije osiguranja”, navodi se u Prijedlogu.

U obrazloženju se precizira da se naplata vanredne premije osiguranja u Fond primjenjuje da bi se Agenciji nadoknadio iznos gubitka koji je nastao u postupku restukturiranja banke kada ona pretrpi veće gubitke od gubitaka koje bi imala u postupku likvidacije i stečaja.

Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita može uspostaviti sistem rangiranja radi utvrđivanja visine stope premije osiguranja za pojedničane banke članice proizašle iz tog rangiranja, dodaje se u Prijedlogu.

Osim članarine i prihoda od naknada, Fond bi se finansirao ulaganjima u vrijenosne papire s fiksnim prihodom garantirane od zemlja Europske unije i SAD, vladinih agencija kao i u vrijednosne papire s najvišom ocjenom kompanija EU i SAD.

Prijedlogom Zakona je definirano da Agencija za osiguranje otvara račun Fonda u Centralnoj banci na koji deponira premije banaka članica.

O autoru

Srodni članci