Za sufinansiranje naučnih skupova 120.000 KM

Za sufinansiranje naučnih skupova 120.000 KM

Ministarstvo nauke i tehnologije RS objavilo je konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2016. godini, a za ove namjene izdvojeno je 120.000 KM.

Resorno ministarstvo sufinansirat će troškove obezbjeđivanja prostora, troškove štampanja pozivnih materijala i programa, troškove obezbjeđenja recenzenata, troškove smještaja i putne troškove za predavače po pozivu i troškove objavljivanja radova sa naučnog skupa u zborniku radova/zborniku apstrakata, odnosno odgovarajućem časopisu.

Naučnoistraživačka organizacija može dobiti finansijsku podršku jednom godišnje za održavanje naučnog skupa iz određene naučne oblasti, a maksimalno dva puta iz različitih užih naučnih oblasti.

Dokumentaciju za konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2016. godini dostaviti najkasnije do 31. 10. 2016. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije
Trg Republike Srpske br. 1
78000 Banja Luka

sa obaveznom naznakom “Prijava na konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2016. godini”

Prijave se, također, mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade RS, lamela A, prizemlje).

Rezultati sprovedenog konkursa za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2016. godini bit će objavljeni na internet stranici Ministarstva nauke i tehnologije u roku od 15 dana od zatvaranja konkursa.

Više informacija na linku: http://www.ues.rs.ba/lat/univerzitet/vijesti/konkursi-i-pozivi/za-sufinansiranje-naucnih-skupova-120000-km.

mreza-mira.net/A.Š.

O autoru

Srodni članci