Za povećanje energetske efikasnosti javnih objekata više od milion KM

Za povećanje energetske efikasnosti javnih objekata više od milion KM

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH, odobrila korištenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 1.003.635,41 KM, s ciljem sprovođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta.

Ova sredstva će biti korištena u skladu s procedurama nabavke Svjetske banke s ciljem implementacije dodatnih aktivnosti (konsulatnske usluge, roba, radovi na objektima od značaja za Federaciju BiH), kao i sredstva iz komponente za kantone koja će biti korištena za radove na objektima od značaja za kantone i bit će raspoređena na kantone srazmjerno učešću u iskorištenim kreditnim sredstvima.

Sredstva od povrata PDV-a ostvarena prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i doznačena na račun kod Union banke d.d. Sarajevo kojim zajedno upravljaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija u okviru Projekta “Energetska efikasnost u BiH”.

Inače, projektom “Energetska efikasnost u BiH”, koji je finansiran iz kredita Svjetske banke, ulaže se u energetsku efikasnost u školama, bolnicama, i drugim javnim objektima, kao i povezane konsultantske usluge.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci