Za “male pare” do veće uštede – Zeleni ekonomski razvoj

Za “male pare” do veće uštede – Zeleni ekonomski razvoj

Posljednjih nekoliko godina Bosna i Hercegovina se nalazi u političkim i ekonomskim izazovima. Razloge ne treba pojašnjavati jer je jasno da je tranzicija doprinijela brojnim problemima. Srećom, politički fokus je nakon dvadeset godina vraćen na kreiranje ekonomske stabilnosti.

U procesu realizacije su brojni projekti čiji je cilj poboljšanje poslovnog ambijenta. Jedan od takvih je i razvojni projekat UNDP-a „Zeleni ekonomski razvoj“.

Važno je istaći da je ovo petogodišnji projekat koji ima za cilj da istakne kako pametnom upotrebom energije ostvariti novčane uštede, unaprijediti životni standard, te doprinijeti ekonomskom i socijalnom razvoju. Energetska efikasnost predstavlja mnogo više od realizacije mjera kao što su postavljanje novih izolacija, zamjena stolarije i prebacivanje sistema grijanja na biomasu. Važno je i šta trošimo, ali i koliko novca ulažemo.

Svečano potpisivanje Ugovora o uspostavljanju Revolving fonda za energetsku efikasnost između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Union banke, i potpisivanje Amandmana za 2016. na Sporazum između Ambasade Švedske u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH putem projekta Zeleni ekonomski razvoj (GED) upriličeno je 7. aprila u  zgradi UN-a u Sarajevu.

Ono što je nužno istaći jeste da energetska efikasnost znači izbjegavanje gubitaka energije bez narušavanja komfora, standarda života ili ekonomske aktivnosti. Može se ralizovati kako u oblasti proizvodnje tako i potrošnje energije.

Koje su prednosti energetski efikasne gradnje?

  • Finansijska ušteda kroz smanjene izdatke za grijanje, hlađenje i električnu energiju.
  • Ugodnije i kvalitetnije stanovanje, te duži životni vijek zgrade.
  • Doprinos zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, kao i globalnim klimatskim promjenama.

Kupujete li kuću ili stan – gledate li kakva je izolacija?

Kada se odlučite na kupovinu stana ili kuće, zasigurno da na Vašu odluku utječe cijena m2 i lokacija. Međutim, rijetko kada možete saznati nešto više o kvaliteti gradnje i potrošnji energije u kući ili stanu. Dobro izolirana kuća troši manje energije za grijanje. Gubitak toplote i potrošnja energije po m2 odrazit će se ne samo na mjesečne račune za grijanje i električnu energiju, nego i na kvalitet i udobnost stanovanja, te duži životni vijek zgrade. Uvođenjem energetskih certifikata za zgrade, s podacima o potrošnji energije, omogućit će se poređenje energetskih karakteristika zgrada.

Projekat ”Zeleni ekonomski razvoj” ima za cilj uspostavljanje energetskog menadžmenta u javnim objektima u BiH, te smanjenje trošenja javnih budžeta na potrošnju energije i vode, omogućavanje povoljnih uslova za ulaganje u infrastrukturne mjere energetske efikasnosti, uz istovremeno stvaranje “zelenih radnih mjesta“.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je u 2016. godini obezbijedio sredstva u visini od 2 miliona KM za projekte koji će se finansirati iz Revolving fonda za energijsku efikasnost.

„Uspostavljanje Revolving fonda izuzetno važno jer osigurava održivo finansiranje sektora energetske efikasnosti u BiH jer u budžetima nema dovoljno sredstava za sve projekte, a fond će omogućiti povrat sredstava i njihovo reinvestiranja“, izjavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Safet Harbinja, prenosi ba.undp.org.

Projekat Zeleni ekonomski razvoj značajan je za našu državu jer ukazuje na važnost energetske efikasnosti, potiče razvoj ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta. Vidljive efekte ovog projekta za sada je rano očekivati, ali za koju godinu – ko zna!?

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci