Vijeće ministara odobrilo EIB-ovih 100 miliona eura za gradnju 20,9 km autoputa

Vijeće ministara odobrilo EIB-ovih 100 miliona eura za gradnju 20,9 km autoputa

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog ugovora o finansiranju (Koridor 5C, Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB), vrijedan 100 miliona eura. Sredstva su namijenjena izgradnji nove dionice autoputa duge 20,9 km, uključujući tri poddionice, i to Buna – Počitelj, Tunel Kvanj – Buna i Mostar Jug – Tunel Kvanj.

Nova cesta se nalazi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dio je paneuropskog Koridora 5C koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku sa BiH i Jadranskim morem u području Luke Ploče.

Riječ je o kreditu alociranom na Federaciju BiH, s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda.

Ukupno procijenjeni troškovi projekta su 227 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 100 miliona eura, kredit Europske banke za obnovu i razvoj 60 miliona eura, investicijski grant WBIF-a 39 miliona eura i vlastita sredstva promotora (Federacija BiH i JP Autoceste FBiH) 28 miliona eura.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci