Vijeće ministara BiH danas o unutrašnjoj organizaciji 18 državnih institucija

Vijeće ministara BiH danas o unutrašnjoj organizaciji 18 državnih institucija

Na dnevnom redu sjednice nalaze se prijedlozi pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara, Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara, Direkcije za europske integracije, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Izvršna vlast će se izjasniti o prijedlozima pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju, Agencije za zaštitu ličnih podataka, Instituta za mjeriteljstvo, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadra i Agencije za poštanski promet.

Na dnevni red je stavljena i inicijativa OSA-e za izmjenu Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju, kao i Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.
Vijeće ministara BiH bi se trebalo izjasniti i o Prijedlogu odluke o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2018. godinu, Prijedlogu odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta “Nabavka objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu”, Informaciji u vezi sa sporom entitetskih streličarskih sportskih saveza i Informaciji o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini.
Kao tačka dnevnog reda sjednice navedeni su i Prijedlog pravilnika o policijskim uniformama, Informacija o formiranju Radne grupe za izradu Strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za sprovedbu Strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini i određena imenovanja u institucijama BiH iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.
Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci