Velike globalne kompanije kupuju sve više energije iz obnovljivih izvora

Velike globalne kompanije kupuju sve više energije iz obnovljivih izvora

Velike globalne kompanije usmjeravaju svoje napore na kupovinu energije dobivene iz obnovljivih izvora. Bloomberg New Energy Finance javlja kako su multinacionalne kompanije i javne agencije, ne uključujući i komunalna preduzeća, u prvih sedam mjeseci 2018. godine direktno kupile 7,2 GW zelene električne energije, u poređenju s 5,4 GW koliko je zabilježeno tokom cijele 2017. godine.

Među kompanijama na prvom je mjestu Facebook, koji je do sada kupio 1,1 GW električne energije proizvedene iz sunca i vjetra. Slijedi američki mobilni operater AT & T, proizvođači aluminija Norks Hydro i Alcoa, a potom se na listi nalaze Microsoft i Walmart.

Amerika je na vrhu sa 4,4 GW. Europa, Bliski Istok i Afrika (Emea) zajedno sudjeluju sa 1,6 GW, dok se u regiji Azija-Pacifik brojke kreću oko 1,1 GW. Rast kupovine energije iz obnovljivih izvora energije dolazi u vrijeme kada se i države i privatne firme bore s energetskim ciljevima kako bi smanjile klimatske promjene.

Na nekim tržištima pak izbor obnovljivih izvora energije ima i ekonomsku motivaciju, jer su ovi izvori najpovoljniji izvor energije.

O autoru

Srodni članci