Uvoz gasa za domaćinstva bez plaćanja putarine

Uvoz gasa za domaćinstva bez plaćanja putarine

Tečni naftni gas u BiH može biti uvezen bez obračuna i plaćanja putarine ako će ga uvoznik prodavati direktno krajnjim korisnicima u bocama za domaćinstva, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH.

Kao dokaz da je riječ o prometu gasa koji nije namijenjen za pogon motornih vozila proizvođač ili uvoznik može pribaviti izjavu kupca punionice ili distributera da ga nabavlja isključivo radi prodaje krajnjim korisnicima.

Distributerom tečnog naftnog gasa koji nije namijenjen za pogon motornih vozila smatra se pravno lice koje kupi gas od proizvođača ili uvoznika i prometuje ga isključivo do krajnjeg korisnika.

Punionicom se smatra pravno lice koje posjeduje dozvole za djelatnost punjenja gasa u boce izdate u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju oblast nafte i naftnih derivata, te ispunjavaju minimalne tehničke uslove za vršenje te djelatnosti.

Distributerom gasa u bocama smatra se pravno lice koje kupi ovaj eneregent od punionice i prometuje ga isključivo do krajnjeg korisnika.

Uvoznik, proizvođač, punionica, distributer i distributer gasa u bocama evidenciju o prometovanim količinama vode u elektronskom ili pisanom obliku na stranici UIO.

Obračun i plaćanje putarine bit će izvršen za količine za koje ne bude postojala ili ne bude vjerodostojna evidencija koja dokazuje da tečni naftni gas nije prometovan za pogon motornih vozila.

Dopunu obavještenja o postupanju uvoznika i distributera nafte, naftnih derivata i gasa u BiH u kojoj su definisani uslovi pod kojima se može vršiti promet gasa u BiH bez plaćanja putarine usvojila je UIO BiH, s ciljem potpunog pojašnjenja primjene izmjena i dopuna Zakona o akcizama.

Dopuna je donesena nakon sastanka predstavnika UIO i udruženja plinara BiH u osnivanju.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci