Uspješno poslovanje Elektroprivede BiH

Uspješno poslovanje Elektroprivede BiH

Javno preduzeće (JP) Elektroprivreda BiH (EPBiH) obilježava 7. septembar, Dan preduzeća.

U pravno-organizacionom pogledu početak JP Elektroprivrede BiH veže se za Uredbu o osnivanju Električnog preduzeća BiH „Elektro BiH“ od 30. 8. 1945. godine. Elektroprivreda je BiH 21.7. 1993. uskladila poslovanje sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o elektroprivredi i nastavila poslovati kao JP Elektroprivreda BiH s p.o. kao pravni sljednik ranijeg JP za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH i elektroprivrednih preduzeća koje je ono osnovalo.

Preduzeće je 2004. preregistrirano u dioničko društvo, otkada posluje pod imenom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Od 2009. Elektroprivreda BiH ima i status vladajućeg društva u Koncernu EPBiH i kojem je 100 postotni vlasnik sedam rudnika uglja u FBiH.

U 70 godina postojanja Elektroprivreda BiH je, dakle, prolazila kroz organizacione transformacije i razvojne faze. Danas je JP Elektroprivreda BiH najveća elektroprivredna kompanija u BiH koja električnom energijom snabdijeva više od 737 hiljada kupaca. Veličina Elektroprivrede BiH ogleda se u tehničkim kapacitetima, proizvodnim i ekonomskim pokazateljima uspješnosti.

Snagu preduzeća čini više od 4.800 njegovih zaposlenika, raznih profila i stepena stručnosti, zaslužnih za sve njegove uspjehe. Tržišna prodaja EPBiH 2013. godine iznosila je 2.786 GWh.

Planovi Elektroprivrede BiH predviđaju snažan poslovni razvoj u budućnosti, uključujući potpuno „ozdravljenje“ rudnika finansijskim ulaganjima, koja će u konačnici dovesti do njihovog pozitivnog poslovanja.

Za dokapitalizaciju rudnika EPBiH planirala je izdvojiti 214 miliona KM vlastitih sredstava. Do sada je ugovorila nabavku rudarske opreme i mehanizacije u iznosu od 161,4 miliona KM, a realizirane (plaćene) nabavke vrijednosti su 143 miliona KM.

Elektroprivreda BiH je orijentirana i na izgradnju novih kapaciteta u oblasti proizvodnje električne energije. Posebna pažnja posvećuje se proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, energetskoj efikasnosti i poslovanju u skladu sa standardima EU za zaštitu okoline.

Putem kapitalnih projekata Elektroprivreda BiH nastoji postići višestruko korisne efekte, među kojima su: sigurnost snabdijevanja električnom energijom, proizvodnja iz obnovljivih izvora, zapošljavanje, jačanje privrede, te svojim napretkom i dalje biti pokretač razvoja Bosne i Hercegovine.

Fena/I.H.

O autoru

Srodni članci