Upravljanja troškovima u praksi

Upravljanja troškovima u praksi

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ask Consultingom d.o.o. Sarajevo organizira seminar na temu „Upravljanja troškovima u praksi“. Seminar će se odrzati 18. i 19. aprila 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

U okviru ovog interaktivnog seminara polaznici će dobiti detaljniji uvid u troškovno računovodstvo i metode sistematskog unapređenja troškova radi dugoročnog ostvarenja profitabilnosti. Kroz primjere, polaznici će se upoznati s teoretskim i praktičnim pristupima određivanju vrsta troškova, nositelja troškova i detaljnom analizom troškovne strukture organizacije. Konkurentnost proizvoda i njihova cijena u mnogome zavise od jediničnog troška po proizvodu. Ovo je osnovni parametar za upravljanje portfoliom proizvoda radi donošenja odluka o finansijskoj isplativosti prisustva proizvoda na tržištu i potrebnim korekcijama. Primjena različitih sistemskih rješenja za optimizaciju troškova u današnje vrijeme proizilazi kao logično rješenje unapređenja konkurentnosti i profitabilnosti organizacije.

Seminar je namijenjen svim menadžerima, direktorima, vlasnicima i rukovoditeljima koji žele da unaprijede upravljanje troškovima u svojim organizacijama, poboljšaju način određivanja cijene svojih proizvoda, i na kraju ostvare veću konkurentnost i profitabilnost svojih organizacija.

S obzirom na to da je ostalo još slobodnih mjesta za učešće na seminaru, odobrava se popust od 35% za sve naredne prijave, odnosno naplaćivat će se kotizacija u iznosu od 259,00 KM (+PDV). Isti popust će se primijeniti i za učešće do sada prijavljenih kandidata. Za više od 2 kandidata iz iste organizacije predviđen je dodatni popust od 10% (233,00 KM+PDV).

U cijenu su uključena: stručna predavanja konsultanata, elektronski materijali koji pokrivaju program, popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte, certifikat, ručak, kafa i piće za vrijeme pauze. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank d.d. Sarajevo.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 16. 04. 2018. godine do 16:00 sati. Ispunjen prijavni obrazac je potrebno poslati na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu, srdačno Vas pozdravljamo.

Poziv
Program
Prijava

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci