Upitnik za OCD koje žele da imaju ekonomske aktivnosti

Upitnik za OCD koje žele da imaju ekonomske aktivnosti

Ukoliko ste organizacija koja želi da ima ekonomske aktivnosti (prodaja proizvoda ili usluga) u radu organizacije, onda je ovaj upitnik namijenjen Vama!

Smart Start projekat istražuje potrebe organizacija s ciljem definisanja modela održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u BiH. U ovom upitniku, susrest ćete sa pitanjima koja će pomoći da shvatimo pravac u kojem Vaša organizacija želi da ide u budućnosti.

Unaprijed hvala!

Smart Start je regionalni projekat, koji teži ka umrežavanju organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih kapaciteta, jačanju zagovaračkih kapaciteta, poboljšanju internih struktura upravljanja, podsticanju na strateške promjene izvora finansiranja uspostavom socijalnog poduzetništva i izradi strateških dugoročnih organizacionih planova. Očekuje se da će projekat rezultirati stvaranjem nove generacije organizacija civilnog društva, koje su profesionalnije i posvećenije svojim misijama, korisnicima i društvu u cjelini, te da će OCD razviti partnerstva sa kompanijama iz biznis sektora, donoseći korist svim stranama.

Upitnik se nalazi na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WbyZvQdg4cqowwQKNq5Q7waU4NBqOPtnQCgCdERy2wAU6g/viewform?c=0&w=1.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci