Univerzitet u Sarajevu promovira 81 doktora nauka i umjetnosti

Univerzitet u Sarajevu promovira 81 doktora nauka i umjetnosti

Promocija doktora nauka i umjetnosti bit će upriličena u četvrtak 21. juna 2018. godine sa početkom u 13:00 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo (Obala Kulina bana 9).

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirat će 81 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka i umjetnosti. Promoviranim doktorima nauka diplome će biti uručene na svečanosti u Narodnom pozorištu.

Univerzitet u Sarajevu obavlja svečane promocije doktora nauka i umjetnosti dva puta godišnje – u 6. i 12. mjesecu u okviru Dana Univerziteta.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu će promovirati: 12 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, 10 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po 5 kandidata na čast doktora socioloških, zdravstvenih, historijskih i pravnih nauka, po 4 kandidata na čast doktora pedagoških i bioloških nauka, po 3 kandidata na čast doktora ekonomskih, poljoprivrednih i hemijskih nauka, po 2 kandidata na čast doktora književnohistorijskih, farmaceutskih, islamskih, književnih, odgojnih i veterinarskih nauka, po 1 kandidata na čast doktora žurnalističkih, političkih, komunikoloških, bibliotečkih, prehrambeno-tehnoloških, matematičkih, stomatoloških, biotehničkih i upravnih nauka, te 1 kandidata na čast doktora muzičkih umjetnosti.

„Cjeloživotno učenje kao imperativ stručnog uspjeha u složenim društvenim okolnostima nema alternative. Zato nas svaki put iznova raduje promocija doktoranata, jer smo svjesni činjenice da su svojim znanjima i kompetencijama koje nesporno posjeduju naši doktoranti najpozvaniji da nas vode u budućnost“, ističe rektor prof. dr. Rifat Škrijelj i naglašava da doktoranti Univerziteta u Sarajevu imaju ključnu ulogu u razvoju bosanskohercegovačke stvarnosti.

O autoru

Srodni članci