UniCredit banke u BiH: Rezultat popravljen višim naknadama i provizijama

UniCredit banke u BiH: Rezultat popravljen višim naknadama i provizijama

Dvije UniCredit banke u Bosni i Hercegovini su poboljšale finansijski rezultat za šest mjeseci 2017. godine u odnosu na isti period prošle godine, čemu su doprinijeli i povećani prihodi od naknada i provizija, izvještava Indikator.ba na osnovu finansijskih izvještaja ovih banaka. 

UniCredit bank d.d. Mostar je povećala dobit poslije poreza na 48,1 mil. KM, nakon 44,3 mil. KM ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine.

Banka je imala manje bruto prihode od kamata za oko 600 hiljada KM (95,5 mil. KM u prošloj u odnosu na 94,9 mil. KM u tekućoj godini), ali je povećala bruto prihode od naknada i provizija za oko 3,2 miliona KM, sa 40,7 na 43,9 mil. KM.  Poznato je da je banka na početku ove godine povećala naknade za pravna lica, uključujući i one koje se odnose na elektronsko bankarstvo.

Identičan trend bilježi i banjalučka UniCredit banka, koja je povećala dobit poslije poreza za oko 1 milion KM, na 12,5 mil. KM nakon što je u istom periodu prošle godine poslovala sa 11,5 mil. KM neto dobiti.

Dok je od kamata zaradila 1,5 mil. KM bruto manje (32,0 mil. KM u prošloj u odnosu na 30,5 mil. u tekućoj godini), banka je povećala bruto prihode od naknada i provizija KM za oko 1,2 mil. KM, sa 6,97 mil. KM na 8,18 miliona KM.

Ukupni dati krediti i depoziti banke u Mostaru iznose 2,7 mlrd KM, dok kod banke u Banjoj Luci depoziti i krediti od komitenata iznose 842,3 mil. KM, a depoziti i krediti od banaka 308,9 mil. KM.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci