UNESCO-MGIEP obrazovna konferencija

UNESCO-MGIEP obrazovna konferencija

OBLAST
obrazovanje, tehnologija.

OPIS
Cilj konferencije je da izloži ulogu igara i digitalnog učenja u cilju omogućivanja pomjeranja od prenosive pedagogije ka transformativnoj pedagogiji da se kreira održivo društvo.

TECH 2018. godine će se održati od 15. do 17. 11. 2018. godine i ciljevi su:
1. Obezbijediti platformu za dijalog i izgradnju kapaciteta u vezi sa igrama, digitalnom pedagogijom, i edukacijom zainteresovanih strana, uključujući studente, nastavnike i mlade ljude;
2. Razviti vještine i kompetencije učesnicima da oblikuju miroljubivo i održivo društvo;
3. Kritički osvrt na institucionalne i etičke implikacije i edukacija o digitalnim solucijama.

Radni jezik konferencije će biti engleski.

USLOVI
TECH 2018. godine je otvoren za:
– Eksperte i praktičare u oblasti tehnologije, mira, održivog razvoja;
– Dizajnere, istraživače, studente, dizajnere igara, ed-tech izlagače.

NAČIN PRIJAVE
Prijave se vrše putem mejla: tech2018.mgiep@unesco.org.

ROK ZA PRIJAVE: 

01. 08. 2018. godine.

Detaljnije: UNESCO-MGIEP obrazovna konferencija o čovječanstvu.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci