UNDP finansira 6 projekata na području općine Stari Grad Sarajevo

UNDP finansira 6 projekata na području općine Stari Grad Sarajevo

Razvojni program UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, nastavlja implementaciju u općini Stari Grad kroz još šest projekata koje su kandidovali građani.

Projekti vrijedni oko 180.000 KM bit će realizovani na Širokači, Sedreniku, Mošćanici, Vratniku, Bistriku i Kovačima. Na poziv UNDP-a, vijeća mjesnih zajednica, zajedno sa sekretarima mjesnih zajednica i općinskim Sektorom za lokalni razvoj, izradili su projekte i aplicirali za sredstva. Odobreno je šest projekata i u toku je izbor izvođača radova koji sprovodi UNDP, prenosi agencija Patria.

Projekti koji će se finansirati kroz „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ su: izgradnja dječijeg igrališta na Vratniku – kod OŠ “Hamdija Kreševljaković“, izgradnja dječijeg igrališta na Širokači – u blizini prostorija mjesne zajednice, izgradnja igrališta za basket na Kovačima – u ulici Nadmlini, rekonstrukcija prostorija mjesne zajednice Mošćanica, rekonstrukcija dijela ulice Prvi bataljon na Sedreniku, te rekonstrukcija preostalog dijela ulice Franjevačka na Bistriku (III faza).

U prvoj fazi ovog projekta realizovani su veoma značajni projekti na prostoru Starog Grada: izgrađena su dva dječija igrališta – na Sedreniku i Mošćanici, dodijeljena računarska oprema za šest mjesnih zajednica za kvalitetniji rad sa građanima, opremljen informatički kabinet, sanirana ulica Tandareva na Širokači, organizovane radionice ručnih radova, te fitnes treninzi, itd. U realizaciju tih projekata je uloženo oko 170.000 KM.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ finansiraju Vlade Švicarske i Švedske u ukupnoj vrijednosti od 14,5 miliona KM, a Stari Grad je jedna od 23 jedinice lokalne samouprave u BiH koje učestvuju u projektu.

Za sprovedbu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ zadužen je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci