U Varešu prezentacija projekta o izgradnji održive ekonomije kroz razvoj MSP-a

U Varešu prezentacija projekta o izgradnji održive ekonomije kroz razvoj MSP-a

Prezentacija implementiranih aktivnosti projekta “Izgradnja održive ekonomije kroz razvoj MSP i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini” bit će upriličena 7. oktobra, s početkom u 10 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.

Projekat koji sprovodi njemačka organizacija HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost jugoistočne Europe.

Ovim je projektom rađeno mnogo na stvaranju uslova za daljnji razvoj turizma na prostoru općine Vareš. Riječ je, između ostalog, o signalizaciji 180 km pješačkih i biciklističkih staza, postavljanju 16 orijentacionih mapa, izgradnji 17 sjenika/odmorišta, od koristi za sve, pogotovo za izletnike, bicikliste i planinare. Također, na području kraljevskog grada Bobovca, tačnije na lokaciji Luke, obnovljen je dio izletišta postavljanjem novih konstrukcija na sjenike te klupa i stolova. Na samom Bobovcu, na objektu lokalnog Udruženja građana “Čuvari bosanske krune Bobovac” finansirano je postavljanje obnovljivog izvora električne energije (solarne ploče).

Isto tako, projektom je osigurana i direktna pomoć u razvoju 13 domaćinstava, odnosno  turističkih djelatnosti i to u materijalu i opremi, te u obukama, tečajevima stranih jezika i slično. U toku je i izrada web-prezentacije visitvares.com koja će objediniti, promovirati i kvalitetnije organizirati turističku ponudu ovog izuzetno lijepog i bogatog kraja.

Prezentaciju će otvoriti rukovodilac ekonomskog odjela u Ambasadi Savezne Republike Njemačke Frank Werner.

Fena/A.Š.

O autoru

Srodni članci