U Tešnju otvoren Međunarodni sajam privrede

U Tešnju otvoren Međunarodni sajam privrede

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić boravio je danas u Tešnju gdje je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma privrede – Tešanj 2018.

Predsjedavajući Zvizdić je u obraćanju na otvaranju sajma rekao da je unapređenje ekonomije u BiH jedan od najvažnijih ciljeva svih nivoa vlasti u BiH, te se osvrnuo na ono što je urađeno proteklom periodu. Istakao je da se, prije svega, radilo na promociji bosanskohercegovačke privrede, jačanju finansijske discipline, na boljoj strukturi javnih rashoda, na unapređenju ukupnog poslovnog ambijenta, kao i na povećanju konkurentnosti naše ekonomije, što je vidljivo kroz poboljšanje najvažnijih ekonomskih parametara u BiH.

Upoznao je prisutne sa pozitivnim ekonomskim parametrima koji su obilježili prethodne tri godine. Istaknuo je rast BDP-a, stopu rasta industrijske proizvodnje i pad nezaposlenosti kao o ohrabrujućim podacima, koji neumoljivo govore o ostvarenom napretku i efektima sprovedenih reformi. Dodao je i smanjenje javnog duga, rast deviznih rezervi, te povećanje priliva stranih investicija.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da naš glavni trgovinski partner i dalje je ostaje Europska unija, zemlje CEFTA-e i zemlje EFTA-e. Dodao je da se trend rasta vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom nastavlja i da je BiH najviše izvozila u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Srbiju, Sloveniju, Austriju i Tursku.

Istakao je da je sve navedeno značajnim dijelom rezultat aktivnosti koje su sprovodili svi nivoi vlasti u BiH. Kada je Vijeće ministara u pitanju, naglasio je značaj usvajanja Zakona o akcizama, koji će pokrenuti najznačajnije građevinske radove u BiH, te donošenje Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina od kojih će koristi imati preko 200 kompanija.

Spomenuo je i donošenje Strategije ruralnog razvoja, te niz trgovačkih sporazuma koji su omogućili izvoz velikog broja bosanskohercegovačkih proizvoda, posebno na europsko, tursko i rusko tržište. Osvrnuo se i na sektor turizama, kao velikog razvojnog potencijala za Bosnu i Hercegovinu i ekonomske grane koja bilježi stalni rast.

Ponovio je da će Vijeća ministara BiH i dalje nastaviti sa aktivnostima koje našu zemlju približavaju Europskoj uniji, raditi na jačanju vladavine prava i borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije, te jačanju poslovnog okruženja i konkurentnosti bh. privrede.

Kao doprinos Vijeća ministara BiH istakao je uključenje BiH u transportnu zajednicu što će omogućiti realizaciju četiri projekta u vrijednosti od 240 miliona eura uz grant sredstva od 46 miliona eura. Istakao je i dogovorenu gradnju autoputa koji će povezati Sarajevo sa Beogradom, što će se sigurno veoma pozitivno odraziti, ne samo na građevinsku industriju, već i na sve ostale segmente regionalne ekonomije.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da je proteklih godinu dana uloženo dosta rada i truda u procesu europskih integracija i predaji odgovora na Upitnik Europske komisije što je bila jedna od najzahtjevnijih faza EU integracija poslije koje očekujemo dodjelu kandidatskog statusa, koji će značajno unaprijediti odnos između BiH i Europske unije, omogućiti nam pristup novim fondovima i novim investicijama.

Na kraju ovog obraćanja, predsjedavajući Zvizdić je izrazio zadovoljstvo i čast što je Vijeće ministara BiH generalni pokrovitelj 14. Međunarodnog sajma privrede – Tešanj 2018. koji se održava u jednoj od ekonomski najuspješnijih općina u našoj domovini.

O autoru

Srodni članci