Trgovinski rat i cijene nafte ostavljaju trag na svjetsku ekonomiju

Trgovinski rat i cijene nafte ostavljaju trag na svjetsku ekonomiju

Spor u međunarodnoj trgovini, koji trenutno eskalira, posebno između SAD-a i Kine, i rastuće cijene nafte već ostavljaju prve tragove. Međunarodna osiguravajuća i bonitetna kuća Coface vidi znakove usporavanja ekonomskog rasta u razvijenom svijetu i smanjila je kreditni rejting nekih sektora i zemalja, u odnosu na svoje ranije procjene.

“Efekti trgovinskog rata na početku godine postali su stvarni”, primjećuje direktor kompanije Coface Austria Michael Tawrowsky. Protekcionistička politika SAD utječe na mnoge proizvode informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u kineskom izvozu. Industrija u zemlji je sada klasifikovana kao “visok rizik”, što je druga najgora ocjena na skali od četiri nivoa.

Među zemljama kojima su SAD nametnule uvozne dažbine za čelik i aluminij, najgore je pogođena Kanada koja 87% proizvodnje čelika isporučuje Sjedinjenim Državama, procjenjuje Coface. Metalni sektor u zemlji je stoga smanjen na najgori rejting (“vrlo visok rizik”). Paralelno, isti sektor u SAD je dobio “nadogradnju” na drugu najbolju ocjenu (“srednji rizik”).

Pored povećanja protekcionizma, globalnu trgovinu guše i povećane cijene nafte. Tawrowsky navodi “rascjep u eurozoni” i “odlivi kapitala iz većih zemalja u razvoju” kao “trenutne signale upozorenja”. Iako je cijena nafte od 75 dolara za barel i dalje dosta ispod 110 dolara iz 2012. godine, “znaci su značajni da je dostignut vrhunac ekonomskog rasta”.

Povjerenje je već počelo da se ljulja na početku godine u svjetlu rastućeg američkog protekcionizma. “Sada rast zapravo slabi”, navodi Coface. Za međunarodne industrijske zemlje, kreditni osiguravač očekuje privredni rast od 2,2 posto ove godine i 2 posto za 2019. U eurozoni bi trebalo da bude povećanje od 2,1 posto u 2018, a samo 1,8 posto u 2019. Samo rast u SAD nije usporen, naprotiv prema Cofaceu, očekuje se da će se bruto društveni proizvod ove godine povećati za 2,7 posto (u 2017. godine bio je 2,3 posto).

Kreditni rizik se povećava u industrijaliziranim zemljama, posebno u Italiji, prezadužene kompanije moraju očekivati ​​teže kreditne uslove. U svakom slučaju, rejting zemlje je već smanjen na A4 (“i dalje prihvatljivo”) , što je četvrti od osam nivoa.

Coface očekuje da će cijena nafte do kraja godine imati nivo 70 do 75 dolara po barelu (159 litara) – što je povećanje od 30 posto u odnosu na prosječnu cijenu iz prošle godine. Ovo je prilično pozitivno za energetski sektor. Zbog toga je u pet zemalja procjena rizika industrije poboljšana – u SAD (“nizak rizik”), Kanadi, UAE, Saudijskoj Arabiji i Francuskoj (“srednji rizik”).

Nacije izvoznici, kao što su Oman i Malezija, imale su koristi od rasta cijena nafte; međutim, trgovinski bilans zemalja uvoznica je bio pod pritiskom.

O autoru

Srodni članci