Transparentno tržište nekretnina temelj privrednog razvoja i ulaganja

Transparentno tržište nekretnina temelj privrednog razvoja i ulaganja

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je na svečanosti u Sarajevu pustio u rad portal “Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina u FBiH“.

Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH, jeste povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja privrednog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Europskoj uniji.

Vlada Federacije BiH daje punu podršku ovom projekektu koji je, kako je kazao Novalić, zanimljiv i sa privatnog i sa službenog aspekta.

“Sa privatnog ukoliko želite kupiti stan bilo gdje u FBiH moći ćete provjeriti trenutne cijene. S druge strane, kada su u pitanju službeni benefiti neophodno je da znamo da je jedno društvo efikasnije, lakše zadovoljava svoje potrebe i ima brži ekonomski rast, ukoliko je teret na imovini i porezu na imovinu, kojeg kod nas danas gotovo i da nema, a pri tome se rasterećuje kapital i porez na rad”, istakao je Novalić.

Po njegovim riječima, problem kod nas je što je porez na rad najveći i time kao da su zamijenjene teze.

“Stoga će nam ovaj projekt pomoći da u društvu krenemo redati stvari onako kako treba, da “u igru ubacimo” i porez na imovinu. Projekt će utjecati i na socijalni aspekt, odnosno svest će se socijalno targeritanje na vrijednost imovine koju neko ima, kako i treba biti, a ne kao što je trenutno kod nas da se stanje ‘socijale’ mjeri time da li ste zaposleni ili ne”, dodao je Novalić.

Današnja prezentacija je rezultat saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave u FBiH u realizaciji aktivnosti projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović je izjavio da je ova uprava realizirala i realizira dosta projekata koji se tiču podataka o nekretninama u vezi tačnosti i pouzdanosti jer su osnova ne samo za sektor zemljišne administracije nego za ukupni razvoj jedne države.

Podsjetio je da su 2013. omogućili korisnicima, prije svega građanima, uvid u katastarske podatke u FBiH, a 2016. su omogućili uvid u vlasničko stanje nekretnina u FBiH.

Obradović je dodao da su projekat realizirali u uskoj saradnji sa PUFBIH i sa općinama od kojih su 63 trenutno uključene u projekat, a očekuje se u skoroj budućnosti da će biti uključeno u projekat svih 79 općina.

“BiH je od danas u skupini evropskih zemlja koje imaju registar cijena. Konačan cilj, odnosno rezultat je masovna procjena nekretnina u BiH. Radi se o veoma zahtjevnom, ali dobrom projektu za stabiliziranje i trasparentnost, prije svega tržišta nekretnina u jednoj državi”, istakao je Obradović.

Projekat je finansiran donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske i sprovodi se kao twining saradnja između direktnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove FBiH (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a (RGU).

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg je rekao da je ta država tokom godina bila angažovana u BiH na pružanju podrške i doprinoseći razvoju u ovoj zemlji. Finansijski gledano, kako je dodao, doprinijeli su sa oko jednom milijardom KM od sredine ‘90- tih, a ove godine su odredili 35 miliona KM.

“Jedan od naših važnijih projeketa je upravo ova saradnja između švedske administracije za zemljište i administacije za zemljišnu upravu u BiH. Ta saradnja je počela 2013. i trajat će u svojoj drugoj fazi do 2019, a ukupan obim je 12 miliona KM”, kazao je Hagelberg.

Po njegovim riječima, jedna od važnih komponenti projekta odnosi se na registar prodajnih cijena s obzirom na to da su transparentne cijene od izuzetne važnosti za funkcionlano tržište imovine. I kupci i prodavci, naglasio je ambasador, dobijaju ako znaju cijene na tržištu čime i to tržište postaje funkcionalnije.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević je izrazila zahvalost Vladi Kraljevine Švedske koja je pružila materijalnu, finansijsku i stručnu podršku u realizaciji ovog projekta.

“Projekt ima rezultate koji će koristiti investitori, građani, poslovni ljudi… Također, koristit će i Vlada FBiH jer je to dobra podloga za utvrđivanje fiskalne politike Vlade u svakom mandatnom periodu i u svakoj fisklanoj godini. Ovaj registra vidim i kao dobru osnovicu za upravljanje finansijskim sredstvima iz proračuna pogotovo po osnovu socijalnih davanja. Sada imamo situaciju da imamo velika izdvajanja i da nemamo kontrolne mehanizme”, kazala je Milićević.

Vlada je, kako je dodala, opredijeljena da koristi ove resurse koji ujedno predstavljaju i dobru osnovu za poboljšanje poslovnog okruženja u FBiH.

Cilj Porezne uprave FBiH, kako je kazao direktor Šerif Isović, jeste da bude prije svega pravedna, racionalna i efikasna institucija, a da bi to postigla mora biti savremena i transparetna.

“Upravo ovaj projekt Registra cijena nekretnina omogućit će transparantan uvid u sve promete nekretnina. Očekujemo da će ovakav projekt uticati na realnije i pravičnije utvrđivanje poreskih osnovica za obračun poreza na promet nekretnina i također da će imati efekat na ujednačeniji ili, ako tako mogu reći, pravičniji rad općinskih komisija za procjenu nekretnina”, kazao je Isović.

Što se tiče ovog projekta, PUFBiH je softver, koji zajedno koristi sa Geodetskom upravom i jedinicama lokalne samouprave, instalirala u sve svoje 73 ispostave. Isović je dodao da su zaposlenici PUFBiH u ovaj softver od kad je počela implementacija ovog projketa unijeli više od deset hiljada i 370 predmeta.

Puštanjem u rad ovog portala, kako je istaknuto, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine bit će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada.

Lični podaci sudionika na tržištu nekretnina će biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine.

O autoru

Srodni članci