TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena

TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena

Prijavi se na TI BiH Akademiju za političko osnaživanje žena u Bihaću!

Datum održavanja Akademije 22. i 23. januar 2018.

ROK ZA PRIJAVU:  20. januar 2018.

Prijave slati na e-mail: tibihakademija@ti-bih.org.

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje TI BiH Akademiju za političko osnaživanje žena (TI BIH Akademija). U sklopu dvodnevnih predavanja i vježbi, polaznice će se moći upoznati sa temama:

  1. Učešće i predstavljanje žena u politici u Bosni i Hercegovini (Predavačica: Elvira Mujkić)
  2. Uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici (Predavač: Srđan Blagovčanin);
  3. Gender i korupcija (Predavačica: Edita Miftari).

Osnovni cilj TI BIH Akademije je jačanje i razvoj liderskih sposobnosti među ženama, sa posebnim naglaskom na edukaciju o transparentnosti, odgovornosti i integritetu kao ključnim principima za borbu protiv korupcije. Akademija je koncipirana na način da omogući polaznicama ne samo da prate predavanja lidera iz oblasti, nego i da interaktivno učestvuju kroz grupne diskusije, aktivnosti u malim grupama i različite analize.

Od izabranih polaznica se očekuju da bude posvećene temama, da aktivno učestvuju u diskusijama i da napišu esej koji se odnosi na jednu od obrađivanih tema. Najbolji eseji će biti objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji.

Prethodne radionice TI BiH Akademije održane su u Istočnom Sarajavu, Bijeljini i Zenici, a nakon Bihaća najaktivnije polaznice će se još jednom okupiti na završnoj radionici u Banjoj Luci.

Uslovi učešća:

  • Polaznice moraju biti izuzetno motivisane za sticanje znanja o temama koje se odnose na političko osnaživanje žena;
  • Od polaznica se očekuje da budu posvećene, da aktivno učestvuju u diskusijama i radu, te da pročitaju preporučenu literaturu prije početka TI BiH Akademije;
  • Sve polaznice su obavezne napisati završni esej na jednu od izabranih tema po dogovoru sa predavačima, a najbolji radovi će po izboru TI BiH biti objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji.

Metodologija i način rada:

TI BiH Akademija će zasnivati svoj rad na stručnim predavanjima i diskusijama koje će moderirati predavači radi što aktivnijeg učešća polaznica u samom radu. TI BiH Akademija će biti organizovana kroz intenzivni dvodnevni kurs. Sve polaznice će dobiti literaturu koju će biti obavezne unaprijed pročitati, a u svakom gradu je predviđeno učešće 20 polaznica.

Troškovi učešća:

Učešće za odabrane polaznice TI BiH Akademije je besplatno, i to u potpunosti pokriva Transparency International BiH uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Transparency International u BiH ne pokriva eventualne troškove smještaja, kao ni troškove puta polaznica.

Način prijavljivanja:

Prijave slati na adresu tibihakademija@ti-bih.org najkasnije do 20. januara 2018. –  za TI BiH Akademiju koja će održati u Bihaću (22. i 23. 01. 2018), u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, na adresi Pape Ivana Pavla II.

Akademija za politicko osnazivanje zena_Poziv_Bihac

Akademija za političkog osnaživanja žena_Dnevni red_Bihac

Više informacija možete pronaći na linku:

https://ti-bih.org/projekti/ti-bih-academy-politickog-osnazivanja-zena/.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na: 051/224-520.

Više informacija: https://ti-bih.org/poziv-ti-bih-akademija-za-politicko-osnazivanje-zena-bihac/.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci