Suša upolovila kapacitet proizvodnje EPBiH

Suša upolovila kapacitet proizvodnje EPBiH

Visoke temperature i sušna godina na Balkanu doveli su do pada hidropotencijala i nestašice električne energije, a zemlje regije primorane su uvoziti velike količine struje. 2017. je najteža energetska godina otkako postoje hidrocentrale na Neretvi, tvrde iz Elektroprivrede BiH.

Trenutna proizvodnja je smanjena za 40 posto, što je uticalo na drastično povećanje cijena energije s hidrocentrala.

„ S obzirom da se radi o akumulacijama koje nisu prave akumulacije, koje u stvari vrlo brzo isprazne vodu kada je duži period suša. A mi smo imali sušan decembar prošle godine i sušan april ove godine i imamo temperature koje niko ne pamti, niske temperature u zimskom periodu koje niko ne pamti. Sve to smo uspjeli amortizovati jer je došlo do povećanja proizvodnje uglja u rudnicima Koncerna“, navodi Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Da nije bilo povećane proizvodnje uglja u rudnicima Đurđevik, Breza, Zenica, Kakanj i Bila, Federacija bi bila u vrlo ozbiljnim poteškoćama, tvrdi Jašarević.

„ Prošle godine smo u odnosu na 2015. godinu povećali proizvodnju uglja za 450.000 tona što je veličina jednog rudnika veličine Đurđevika. Ove godine očekujemo još 300.000 do 400.000 u odnosu na 2016. i očekujemo da na kraju ove godine kada dovršimo neke investicije u rudarstvu sve manje ovisimo o vremenskim promjenama, a da se temeljimo stabilnoj proizvodnji energije iz uglja.“, pojašnjava Jašarević.

Iako su planovi za budućnost izvjesni, početak njihove realizacije još uvijek je na dugom štapu, a veća proizvodnja uglja na koju su primorani rudnici Koncerna kako bi smanjili gubitke nastale na hidrocentralama, povećala je finansijske gubitke koje je Elektroprivreda BiH pretrpila u prvoj polovini ove godine, od 22,8 miliona KM, što se nije dogodilo u proteklih pet godina.

Zbog toga je od zemlje koja je donedavno izvozila struju, BiH postala veliki uvoznik. Milionska sredstva su izdvojena za kupovinu električne energije iz inostranstva.

Uprkos teškim uslovima u kojima posluje zbog nepovoljne hidrološke situacije, te uprkos činjenici da je cijena za domaćinstva 50% niža u odnosu na tržišnu cijenu, svjesna socijalnih i ekonomskih okolnosti u kojima žive građani, cijena struje za građane ostat će ista.

„ Ali nama je važnije da imamo sigurnost. Da ljudi imaju dovoljno energije, da gradovi imaju grijanje, da industrija ima uglja, da građanstvo ima uglja. To su naši konačni ciljevi.“, dodaje Jašarević.

Slična problemi sa prizvodnjom električne energije vladaju i u regionu. Albanija se gotovo u potpunosti oslanja na hidroenergiju i za samo jedan mjesec tokom ovog ljeta potrošila je gotovo 60 miliona KM na uvoz struje. U BiH ova vrsta proizvodnje električne energije pokriva do 35 posto potreba, a u Hrvatskoj i Sloveniji 40 posto.

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci