Subsaharska Afrika: Žene kao najaktivnija i najzloupotrebljenija radna snaga

Subsaharska Afrika: Žene kao najaktivnija i najzloupotrebljenija radna snaga

Pozicija žena na tržištu rada je i dalje loša, jer dok se jedni bore za njihova prava i omogućavaju im jednake uslove rada kao i muškarcima, drugi ih stavljaju u neravnopravan položaj.

Primjer toga je i deset subsaharskih zemalja u kojima su žene procentualno najaktivnija radna snaga. No, u tim su državama uslovi rada iznimno loši, tako da radna snaga živi na rubu egzistencije.

U Tanzaniji 90% radne snage čine žene, dok u Madagaskaru, Ruandi, Mozambiku, Zimbabveu, Burundi, Malavi i Eritreji čine 80%.

Ovakav omjer zastupljenosti žena u poljoprivredi i industriji je fascinantan, a s druge strane i poražavajući, jer se njihov rad i prava ne cijene već zloupotrebljavaju.

Žene u subsaharskoj Africi rade u sektoru poljoprivrede na dijelu uzgoja, prerade i prodaje domaćih proizvoda, dok su muškarci zaduženi za izvoz proizvoda. Pored toga, žene rade i u industrijskoj proizvodnji, gdje je dnevnica jedan dolar.

Sa ekonomskom globalizacijom, žene su inkorporirane u svjetsku ekonomiju kao jeftina radna snaga. Transnacionalne korporacije koje djeluju pod slobodnim trgovinskim ugovorima premjestile su proizvodnju u zemlje u razvoju gdje su žene prezastupljene u nisko plaćenim, radno intenzivnim i ekonomski nesigurnim poslovima.

Procjenjuje se da će do 2035. godine radna snaga u Africi biti značajno veća od ostatka svijeta, što će doprinijeti jačanju poljoprivrednog sektora. No, regija ne napreduje kada su uslovi i podjela rada u pitanju, tako da se tržište rada može pretvoriti u ozbiljan problem subsaharske Afrike, prenosi worldatlas.com.

Žene zarađuju manje jer ih je i tržište kroz historiju tretiralo kao privremene i dopunske radnike, obezvređivalo njihov rad i držalo njihove niske plaće dovoljnima za njih kao žene radnice. Napori da se adresira pitanje diskriminacije rezultirali su promjenom zakonodavstva i podizanjem svijesti, premda ženske plaće širom svijeta i danas ostaju niže od plaća muškaraca.

Podjela rada je postala glavni mehanizam održavanja patrijarhalnog kapitalizma koji podupire devalvaciju i marginalizaciju ženske radne snage, i u privatnoj i u javnoj sferi.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci