Šta se krije iza visokih stopa rasta bh. izvoza?

Šta se krije iza visokih stopa rasta bh. izvoza?

Šta se krije iza trenda visokog rasta bosanskohercegovačkog izvoza u ovoj godini, a koji se mjeri dvocifrenim brojkama?

Samo u periodu januar – april 2017. godina BiH je ostvarila robni izvoz u vrijednosti 3,4 milijarde KM, što predstavlja nominalno povećanje od 16,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Direkcija za ekonomsko planiranje navodi u svojoj analizi da je prilikom interpretacije ovih impresivnih stopa rasta potrebno imati u vidu da je istovremeno došlo i do povećanja cijena pojedinih izvoznih proizvoda što je u određenoj mjeri rezultiralo ovako visokim stopama rasta.

“Prema podacima MMF-a iz aprila 2017. godine tokom posmatranog perioda došlo je do povećanja ukupnog indeksa svjetskih cijena za 30,1%, industrijskih inputa 22,1%, indeksa metala 30,2%, aluminija 22,2% i sirove nafte za čak 50%. Na osnovu ovih pokazatelja može se zaključiti da je realni rast izvoza bio nešto niži u odnosu na nominalni, što nikako ne umanjuje činjenicu da je BiH ostvarila vrlo dobar izvozni rezultat tokom posmatranog perioda”, navodi se u analizi.

Posmatrano po pojedinačnim proizvodima, najznačajniji napredak u okviru bh. robnog izvoza ostvaren je u domenu izvoza električne energije 77%, aluminija 30%, metalnih proizvoda 30%, osnovnih hemijskih proizvoda 17,3%, sekundarnih sirovina 50%, te izvoza koksa gdje je vrijednost ostvarenog izvoza udvostručena.

S druge strane, nešto niži nivo izvoza u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je u okviru izvoza papira i kartona, te sirovog željeza i čelika.

Posmatrano po zemljama najznačajnija povećanja izvoza ostvarena su kod izvoza u države regiona Hrvatsku i Srbiju.

Poput podataka koji se odnose na izvoz, relativno se mogu posmatrati i podaci o bh. uvozu.

“Povećanje poslovne aktivnosti više u domenu korporativnog sektora nego sektora stanovništva uz značajno povećanje uvoznih cijena rezultirao je povećanjem bh. robnog uvoza u periodu januar – april 2017. godine. Tako je ukupni uvoz roba na nivou posmatranog perioda iznosio 5,48 milijardi KM što predstvlja nominalno povećanje od 10,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, ako se ima u vidu evidentan rast uvoznih cijena može se zaključiti da je realna stopa rasta uvoza roba bila otprilike u pola niža u odnosu na nominalnu”, zaključuje se u analizi DEP-a.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci