Srebrenica: uzgoj malina

Srebrenica: uzgoj malina

Srebrenica, grad koji je ranije imao brojne industrijske pogone, preorijentisao se na uzgoj malina. Razaranje i kolaps velikih industrijskih postrojenja doveli su do visoke nezaposlenosti i siromaštva. Lokalno stanovništvo, izbjeglice i interno raseljene osobe morale su se osloniti na poljoprivredu kao glavni izvor prihoda.

Zemljoradnička zadruga Srebrenice osnovana je 2002. i bavi se proizvodnjom malina i posjeduju sopstvene rasadnike malina. U razgovoru sa Hidajetom Merdžićem, malinarom iz Srebrenice, saznali smo da je Zemljoradnička zadruga Srebrenice izgradila hladnjaču za dodatno skladištenje voća. Kapacitet hladnjače za skladištenje malina iznosi 350 tona, a zadruga izvozi maline i za Srbiju. U BiH malina predstavlja jedan od najprofitabilnijih izvoznih artikala.

Prošle godine cijena otkupa organske maline bila je 3,30 KM po kilogramu. Cijena i interes tržišta se iz godine u godinu mijenjaju, međutim, predviđa se da će cijena malina u 2015. godini iznositi minimalno 3 KM. Hidajet Merdžić je ohrabren očekivanjima o otkupnoj cijeni: “Još uvijek nismo saznali tačnu cijenu maline, ali na osnovu nekih pretpostavki i nagađanja cijena je, odnosno biće, ako to bude tačno, i više nego dobra“.

[double_paragraph]INA-RASPBERRY-2[/double_paragraph][double_paragraph]

Uzgoj malina u BiH bilježi kontinuirani rast, tako je u 2013. godini proizvedeno 5.000 tona, a u 2014. godini 7.500 tona, dok se za 2015. godinu očekuje proizvodnja 10.000 tona malina. Prihod od proizvodnje malina za prošlu godinu je bio 24,7 miliona. Naime, za 2015. godinu očekuje se minimalna otkupna cijena od 3,00 KM, a samim time i prihod od 30 miliona KM. Merdžić naglašava da su prednosti uzgoja malina to “što mi imamo zagarantovan i siguran otkup maline zbog čega se ljudi i opredjeljuju za uzgoj. Maline stupaju na rod za godinu dana, dakle te prve godine ih nema, iako prve dvije godine kada su na rodu daju prinose u manjem kapacitetu dok već treće godine malinu imamo u punom rodu. Što se tiče prinosa daju redovne prinose“.

[/double_paragraph]

Uzgoj malina je poljoprivredna kultura koja može omogućiti dodatne prihode malim porodičnim gazdinstvima. Merdžić u razgovoru kaže: “Malina može biti profitabilna i pored troškova koji uključuju sadni materijal, sredstva za navodnjavanje i slično. Jedna četveročlana porodica može skromno živjeti od uzgoja malina, naravno u nekom malo jačem, odnosno povećanom kapacitetu, da to ne bude pola dunuma i slično“. Mnogi malinari se odlučuju i na proširenje svojih kapaciteta. O tome Merdžić kaže: “Ljudi se itekako odlučuju na proširenje ako vide da je godina bila rodna, vremenski dobra i naravno ako je cijena zadovoljavajuća. Naprimjer, mi smo prošle godine proširili parcelu sa još jednim dunumom i već ove godine smo imali malinu u nešto manjem kapacitetu, ali itekako na rodu“.

Merdžić je prokomentarisao i prošlogodišnje poplave i kazao:“Što se tiče majskih poplava prošle godine, bili smo djelomično pogođeni i oštećeni. Rizici u proizvodnji malina su vremenske nepogode i neprilike ili kako mi to kažemo ‘loša godina’ i naravno slaba otkupna cijena ukoliko bi bila“.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci