„Smiješi“ nam se novo poskupljenje

„Smiješi“ nam se novo poskupljenje

Na današnjoj sjednici u Mostaru Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UINO) BiH usvojio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i na duhan za pušenje za 2017. godinu.

Prema Odluci koja se zasniva na Zakonu o akcizama u BiH, od 1. januara 2017. godine minimalna akciza iznosit će 2,42 marke, a specifična akciza 1,35 maraka za pakovanje cigareta od 20 komada.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopšteno je da se akciza na duhan za pušenje utvrđuje u visini od 80 posto minimalne akcize i iznosit će 96,80 maraka po kilogramu. Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. januar i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UINO do 7. januara 2017. godine, dok se obračun akciza mora dostaviti do 17. januara ove godine kako bi se obračunala razlika.

Kalkulaciju maloprodajne cijene, formirane shodno odluci, porezni obveznici dužni su dostaviti nadležnom regionalnom centru UINO do 30. novembra 2016. godine.

Danas je usvojena i Odluka o utvrđuju količine dizel goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica na koje se ne plaća cestarina za 2017. godinu. Odredbe te odluke odnose se na dizel gorivo koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i željeznice za pogon šinskih vozila, i to na određenu količinu koju odobri Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na prijedlog vlada entiteta i Brčko distrikta.

Odluka će se primjenjivati od 1. januara 2017. godine, a za njenu sprovedbu zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje koja će jednom u tri mjeseca Upravnom odboru podnositi izvještaje o njenoj realizaciji.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci