Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

Privredna komora Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane kandidate da organiziraSeminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita 13. oktobra sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Komore.

Program seminara će se sprovoditi na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu (Službene novine Federacije BiH, br.2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 28/16).

Predavači na seminaru su članovi/ispitivači Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Seminar će trajati devet vikenda.

U toku seminara obradit će se ispitna materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog prava, upravnog i radnog prava, ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

U okviru seminara realizirat će se i praktične vježbe (pismeni radovi) za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog odnosno porodičnog prava.

Nakon završetka programa, polaznicima će se izdati potvrda o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

Kotizacija: 800,00 KM, po polazniku. U cijenu je uključen PDV. Navedeni iznos se može platiti u dvije rate. Kotizacija se uplaćuje na žiroračun Komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i osvježenje.

Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona na brojeve:

250-117, 250-116, 250-131,

ili na e-mail:

lejlah@pksa.ba,

elvira.begovic@pksa.ba,

dinov@pksa.ba.

Prijavu za seminar možete poslati na gore navedene adrese ili na fax. broj 033/226-717, najkasnije do 5. oktobra.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci