Seminar “Procedure javnih nabavki u BiH”

Seminar “Procedure javnih nabavki u BiH”

SEMINAR “PROCEDURE JAVNIH NABAVKI U BIH, NAČIN RADA KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U 2018. GODINI” održat će se 29. novembra 2017. godine u hotelu “JELENA” u Banjoj Luci i 30. novembra 2017. godine u hotelu “HOLLYWOOD” u Sarajevu.
Na ovom seminaru će biti detaljno objašnjana e-aukcija, planiranje nabavki za 2018. godinu, način rada komisija za javne nabavke, sa osvrtom na probleme koje one često imaju i jedan aspekt nabavki koji je pred nama, a to je javno-privatno partnerstvo, koje ima brojne prednosti za javne organizacije, ali i nove šanse za zaradu firmi u privatnom sektoru.
Takođe, bit će posvećen dio seminara i uvijek aktuelnim pitanjima za ponuđače, ali i ugovorne organe, kako pravilno pripremiti ponudu i načinima rješavanja problema koji se javljaju pri tome. Seminar je namijenjen rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.
Seminar je veoma koristan i ponuđačima u javnom i privatnom sektoru kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke, ispravno pripremiti svoje ponude i kako bi razumjeli i ostvarili svoja prava u žalbenom postupku.
Učesnici seminara će dobiti kao radni materijal pored prezentacija i veliki broj primjera različitih dokumenata na osnovu kojih oni mogu praviti svoje dokumente.
Seminar se odvija na dvije lokacije i to u hotelu “JELENA” u Banjoj Luci i hotelu “HOLLYWOOD” u Sarajevu u kojima će za sve učesnike biti održan i zajednički ručak.
  • 147 KM po jednom učesniku
  • Popust za rane prijave do 16. novembra – kotizacija iznosi 127 KM
  • Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.
  • U cijenu nije uračunat PDV.
VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU U PRILOGU ILI NA OVOM LINKU I OBRAZAC PRIJAVE .
L.Đ

O autoru

Srodni članci