Seminar: Priprema za sajmove od A do Ž

Seminar: Priprema za sajmove od A do Ž

U sklopu Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Privredna komora FBiH organiziraju seminar “Priprema za sajmove od A do Ž”.

Seminar će se održati u četvrtak, 10. 05. 2018. godine od 10:00 do 16:30 sati, u prostorijama Privredne komore FBiH (Sarajevo, Branislava Đurđeva br. 10).

Ova obuka je namijenjena firma iz metalskog, drvnog i sektora agro biznisa, a učešće na seminaru je besplatno. Detaljnu agendu seminara možete preuzeti ovdje.

Za potvrdu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili faksa (na broj: 033 217 783), najkasnije do 27. 04. 2018. godine.

Program EU ProLocal je zajednički program Europske unije i Vlade Njemačke vrijedan 13 miliona eura, za čiju je implementaciju zadužen GIZ. EU ProLocal ima za cilj da doprinese dinamici ekonomskog i društvenog razvoja u BiH jačanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Za dodatne informacije o seminaru, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju Privredne komore FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).

O autoru

Srodni članci