Seminar o solarnoj energiji u Sarajevu

Seminar o solarnoj energiji u Sarajevu

Seminar “Uključivanje solarne energije u prijenosnu elektromrežu” održava se danas u organizaciji ICE Sarajevo – Agencije za promociju u inostranstvu i internacionalizaciju italijanskih preduzeća, u saradnji s Nezavisnim operaterom sistema u BiH (NOS).

Na seminaru će biti ukazano na italijanska iskustva u korištenju i razvoju solarnih elektrana te njihovog uključenja u prijenosnu mrežu.

Direktor ICE Sarajevo Massimo Sessa izjavio je da Italija treba energiju iz svih izvora, ali nastoje koristiti “čistu energiju” poput hidro i solarne energije te biomase.

Dodao je da solarne elektrane najviše instaliraju na jugu zemlje gdje ima mnogo sunca tokom godine, te da je to izvor koji mora biti iskorišten jer je čist i besplatan.

Sessa je istakao da u Italiji postoje mnoge kompanije koje proizvode tehnologiju za solarne elektrane i da BiH može aplicirati za sredstva iz IPA fondova za projekte izgradnje solarnih elektrana.

Šef Odjela za strateško planiranje NOS-a Bojan Zečević rekao je da na distributivnoj mreži u BiH već postoje fotopaneli, ali značajne instalirane snage još nema.

Naglasio je da je krajem 2014. urađena studija koja je pokazala da će granična vrijednost instalirane snage solarnih elektrana u BiH u 2020. iznositi 565 MW, a u 2025. zbog planiranih proširenja mreže 705 MW.

Zečević je pojasnio da postoji potreba donošenja sekundarne regulacije jer trenutno u mrežnom kodeksu nisu eksplicitno dati tehnički zahtjevi za solarnu energiju.

Fena/I.H.

O autoru

Srodni članci