Seminar na temu javnih nabavki lijekova i medicinske opreme

Seminar na temu javnih nabavki lijekova i medicinske opreme

Seminar: Nabavka lijekova i medicinske opreme –Ponuda u postupku javnih nabavki –– Izvještaji revizije javnih nabavki

Banja Luka, 12. 09., 2017., Hotel “Bosna”
Mostar, 14. 09. 2017., Intera tehnološki park“
Sarajevo, 15. 09. 2017., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Početak svakog seminara u 9:30h

Ponuda u javnim nabavkama je pravno obvezujući dokument ponuđača da je spreman isporučiti robu, izvršiti radove ili obaviti usluge koje traži ugovorni organ, po ponuđenim cijenama i uz uslove određene u tenderskoj dokumentaciji.  Tokom kreiranja, predaje i evaluacije ponuda javljaju se mnogostruki problemi vezani, kako za samu tendersku dokumentaciju, tako i za propise i opšta pravila procedura povezanih sa ponudom i pratećom dokumentacijom ponuđača. Iz tih razloga smo pripremi brošuru na ovu temu, kako bi pored samog izlaganja na seminaru, olakšali ponuđačima pristup javnim sredstvima.

Javna nabaka lijekova i medicinske opreme je ključna oblast za bilo koji sistem zdravstvene zaštite i to ne samo iz ekonomskih već i iz razloga kvaliteta i sigurnosti usluga.

Visoki troškovi korištenja i održavanja medicinske opreme, relativno teška predvidivost potreba za nabavkom lijekova, složenost i specifičnost postupaka javnih nabavki predstavljaju samo neke od problema sa kojim se u zdravstvu svakodnevno susrećemo, a koji za dalju posljedicu mogu da imaju blokiranje postupaka nabavki i nemogućnost obezbjeđenja kontinuiteta ugovora kojima se obezbjeđuje isporuka lijekova, nabavka i održavanje medicinske opreme.

Za seminar je Rec d.o.o. pripremio brošuru u kojoj su obrađeni problemi i dati konstruktivni prijedlozi vezani za proceduru javnih nabavki lijekova i medicinske opreme u Bosni i Hercegovini.

Više informacija pročitajte OVDJE.

L.Đ

O autoru

Srodni članci