Seminar: Ino usluge – porez po odbitku i PDV tretman

Seminar: Ino usluge – porez po odbitku i PDV tretman

Porezni tretman ino usluga zauzima posebno mjesto u poreznoj problematici kako sa aspekta pravilnog utvrđivanja PDV tretmana pojedine usluge tako i u pogledu pravilnog obračuna, plaćanja i prijave poreza po odbitku.

Usluge su uvijek specifične, a posebno kada se radi o odnosu sa ino licima, te je potrebno sagledati mnogobrojne aspekte kako bismo utvrdili pravilan porezni tretman i time izbjegli dvostruko (ne)oporezivanje.

Dodatno, s obzirom na to da je već duži vremenski period najavljeno uvođenje novog sistema poreza na dohodak i doprinosa, ukazat ćemo na nova rješenja čije se usvajanje očekuje, kao i vremenski okvir u kojem bi ona realno mogla zaživjeti.

PROGRAM SEMINARA:

  • INO USLUGE – SVI ASPEKTI POREZA PO ODBITKU
  • Predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa Zakonom o porezu na dobit
  • Poseban osvrt na porez po odbitku po osnovu primljenih usluga iz inostranstva, oblici i njihova klasifikacija
  • Primjena teritorijalnog principa kod poreza po odbitku (kada se usluga smatra pruženom ili korištenom na teritoriji FBIH)
  • Momenat nastanka obaveze poreza po odbitku
  • Sastavljanje i dostavljanje porezne prijave poreza po odbitku
  • Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Uslovi za primjenu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Ostala pitanja (ugovaranje bruto ili neto naknade, usluge od povezanih lica iz inostranstva)

Mjesto održavanja seminara: Sarajevo, 27. 10. 2017. Hotel „Holiday“

Početak seminara: 9:30 

Više informacija pročitajte OVDJE.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci