Seminar “Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a i carina” 5. jula u Sarajevu

Seminar “Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a i carina” 5. jula u Sarajevu

Seminar “Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a i carina” će se održati 5. jula 2018. godine u hotelu “RADON PLAZA” u Sarajevu.

U oblastima PDV-a i carina u praksi se javljaju stalno problemi kod primjene propisa. Na ovom seminaru će zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje BiH učesnike seminara direktno uputiti u ispravan način postupanja u ovim oblastima.

Učesnici seminara će biti upoznati i sa novim procedurama i promjenama. Ovo je i prilika da se zaposlenima UIO BiH direktno postavljaju pitanja.

Seminar će Vam pomoći da u svojim preduzećima ostvarite uštede i izbjegnete nesporazume zbog različitog tumačenja propisa.

Seminar je namijenjen: vlasnicima poduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svima koji u praksi koriste Zakon o PDV-u ili onima koji namjeravaju postati PDV obaveznici. Takođe je namijenjen i svim onima koji uvoze robu ili vide svoju šansu za poboljšavanje poslovanja uvozom robe.

Seminar je veoma koristan i zaposlenim u javnom sektoru kako bi razumjeli kompletan postupak obračuna PDV-a i postupak uvoza robu. Naročito u javnom sektoru je koristan rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM SEMINARA MOŽETE NAĆI NA OVOM LINKU , a PRIJAVNI OBRAZAC OVDE.

Predavači će u okviru tema obraditi:

1. PDV TRETMAN PRILIKOM IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
– Izgradnja nekretnina za tržište – posebna šema u građevinarstvu
– Promet građevisnkog objekta
– Ulaganje u tuđe građevinske objekte – mogućnost odbitka ulaznog pdv-a
– Različiti modaliteti zajedničke izgradnje
– Pitanja i odgovori

2. AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PDV-A
– Poreski punomoćnici
– Povrat PDV-a stranim državljanima
– Naknada štete u sistemu PDV-a
– E – portal i elektronsko podnošenje PDV i PDA
– Pitanja i odgovori

3. KONCEPT PROIZVODA S PORIJEKLOM
– Šta je preferencijalno porijeklo?
– Imaju li svi proizvodi pogodnosti preferencijalnog porijekla?
– Šta je tarifna klasifikacija?
– Koji su uslovi za primjenu kumulativnog pravila?
– Šta je ”varijabilna geometrija”?
– Koji Sporazum/Protokol se primjenjuje na moje robe?
– Kada se moraju primjeniti uslovi Liste obrada…?
– U kojim slučajevima se može koristiti pravilo tolerancije
– Šta obuhvata Lista isključenja?
– Kada se primjenjuje princip teritorijalnosti?
– Dokazi o porijeklu?
– Osnovana sumnja?
– Pitanja i odgovori

4. IZVOZNIK SA CARINSKIM OVLAŠTENJEM
– Pravni osnov
– Instrukcija
– Dokumentacija
– Prethodna kontrola,
– Odobrenje
– Pitanja i odgovori

 

Prijavu slati na fax: 051 466 600 ili e-mail: kontakt@evropakomunikacije.com

O autoru

Srodni članci