“Sarajevska zima” poziv za slanje aplikacija

“Sarajevska zima” poziv za slanje aplikacija

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je tradicionalni susret umjetnika i građana svijeta.

Prva sezona festivala “Sarajevska zima” realizovana je od 21. 12. 1984. do 06. 04. 1985. godine. Za dvadeset devet godina postojanja Festival je postao neodvojiv dio života grada i njegovih stanovnika. U toku 1298 dana “Sarajevske zime” izvedeno je više od 3721 različite predstave i izložbe sa više od 3.145.000 posjetilaca i 33.830 učesnika. Festival “Sarajevska zima” se održava bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta.

Zajedno sa Međunarodnim centrom za mir, “Sarajevska zima” je pokretač i organizator projekta “Sarajevo, kulturni centar Europe” od 21. decembra 1993. do 21. marta 1994. godine (period između dva kulturna centra Europe, Antwerpen ‘93 i Lisabon ‘94). Ovu ideju je podržala Skupština grada Sarajeva i 11000 najpoznatijih ličnosti iz cijelog svijeta kao i najznačajnije institucije Europe. Međunarodni centar za mir i Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” obnavljaju ovu inicijativu. Dvadesetogodišnjica Festivala Sarajevo “Sarajevska zima” bila je posvećena projektu Sarajevo, interkulturalni grad Vijeća Europe. Međunarodni centar za mir i festival “Sarajevska zima” pripremaju projekat pod nazivom “Sarajevo – Svjetski centar kulture 2014”.

Organizator Internacionalnog festivala Sarajevo “Sarajevska zima” je Međunarodni centar za mir. Međunarodni centar za mir je član International Societies for Performing Arts (ISPA), European Festival Association (EFA), i Asocijacije Bijenala mladih umjetnika Europe i Mediterana (BJCEM).

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je dobitnik brojnih međunarodnih priznanja i najznačajnije nagrade grada Sarajeva “Šestoaprilska nagrada Sarajeva”.

Festival se održavao pod pokroviteljstvom generalnog sekretara Vijeća Europe, Europske unije,UNESCO-a, Predsjedništva BiH, Federacije BiH, Vijeća ministara BiH, Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i Općine Stari Grad.

Poziv za slanje prijava je dostupan na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGMb9wviOeG6jMP_yGT5OZXAOSM7fmG6MfUyS1a51zLF1_8A/viewform.

Više informacija: http://sarajevskazima.ba/.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci