Sarajevo: Skupština KS-a usvojila “Bilans energetskih potreba”

Sarajevo: Skupština KS-a usvojila “Bilans energetskih potreba”

U Kantonu Sarajevo u 2014. isporučena je energija u iznosu od 4.118,97 GWh, od čega je električna energija u iznosu od 1.341,62 GWh ili 32,57 posto, prirodni gas 919,45 GWh ili 22,32 posto, čvrsta goriva 305,42 GWh ili 7,42 posto i naftni derivati 1.552,48 GWh ili 37,69 posto.

Skupština Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojila “Bilans energetskih potreba za 2015. godinu”.

Neto potrošnja električne energije u odnosu na 2013. godinu bila je veća za 11.140 MWh ili 0,91 posto. Neto potrošnja prirodnog gasa u odnosu na 2013. godinu, bila je manja za 18,424 miliona Sm³ ili 15,74 posto.

Primjetno je, da su gubici prirodnog gasa počevši od 2005. godine u stalnom padu, i da su u 2014. iznosili 0,638 miliona Sm³ ili 0,64 posto, što je u odnosu na gubitke u 2013. godini manje za 0,123 miliona Sm³ ili 16,16 posto.

Pad gubitaka prirodnog gasa ukazuje na povećanje kvaliteta procesa distribucije prirodnog gasa u Kantonu Sarajevo, odnosno ukazuje i na povećanje stepena sigurnosti u sistemu distribucije prirodnog gasa.

Ukupna potrošnja naftnih derivata u Kantonu Sarajevo u 2014. godini, u odnosu na 2013. godinu, bila je veća za 559.947 litara ili 0,34 posto.

Ukupna potrošnja čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u 2014. iznosi 91.245 tona, od čega je: ogrjevno drvo u iznosu 45.094 t (60.124 m³) ili 49,42 posto, mrki ugalj 12.961 t ili 14,20 posto, lignit ugalj 33.100 t ili 36,28 posto i ostala čvrsta goriva (drveni ugalj, drveni briketi i pelet) 90 t ili 0,10 posto.
Ukupne potrebe za električnom energijom u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu su 1.349,89 GWh, što je u odnosu na bruto potrošnju električne energije u 2014. više za 8,27 GWh ili 0,62 posto. JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo planirala je u 2015. godini preuzeti električnu energiju u iznosu od 1.419.708 MWh.

Ukupne potrebe za prirodnim gasom u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu su 110,560 miliona Sm³, što je u odnosu na bruto potrošnju prirodnog gasa u 2014. godini, više za 11.268 miliona Sm³ ili 11,35 posto.

Poslanik DF-a Mario Vukasović istakao je da će insistirati da se formira fond za zaštitu okoliša ovog kantona čiji će zadatak biti sakupljanje dodatnih sredstava.

Fena/A.Z

O autoru

Srodni članci