Saradnja sa Makedonijom: Osmanović potpisao Protokol u oblasti obrazovanja

Saradnja sa Makedonijom: Osmanović potpisao Protokol u oblasti obrazovanja

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i ministrica obrazovanja i nauke Republike Makedonije Renata Deskoska potpisali su u Skoplju Protokol o saradnji u obrazovanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrazovanja Republike Makedonije s ciljem razvijanja i unapređenja saradnje u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije.

Protokol bi trebao da omogući bolju saradnju između dvije zemlje u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Predviđeno je da učenici, državljani jedne od zemalja potpisnica Protokola koji žive na teritoriji druge države, imaju pravo da idu u osnovnu školu i da se pripremaju za osnovnu školu pod istim uslovima kao i državljani zemlje na čijoj teritoriji žive. Također, državljani BiH i Makedonije moći će da upisuju srednje i visoko obrazovanje pod istim uslovima koji vrijede za domaće stanovništvo.

U pogledu plaćanja školarine za visoko obrazovanje, Protokol predviđa jednake uslove kao za domaće studente u BiH i Makedoniji.

Bosna i Hercegovina i Republika Makedonija će podržavati uvođenje zajedničkih postdiplomskih studija između zainteresiranih visokoškolskih ustanova u oblastima koje su od zajedničkog interesa. Predviđena je razmjena iskustava u reformi odgojno-obrazovnih sistema kao dijela procesa pridruživanja Europskoj uniji. U tom smislu dvije zemlje će naročito podržavati međusobnu saradnju u oblasti visokog obrazovanja u okviru multilateralnih programa Europske unije i Centralnoeuropskog programa razmjene za univerzitetske studije – CEEPUS.

Protokol koji je danas potpisan odnosi se na pet studijskih godina, počevši od 2018/19, zaključno sa 2022/23. školskom godinom.

Ministar Adil Osmanović u Skoplju boravi u okviru posjete delegacije Vijeća ministara BiH Vladi Republike Makedonije.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci