REC d.o.o. organizuje seminar u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu

REC d.o.o. organizuje seminar u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu

Banja Luka, 17. 10. 2017. Hotel “Bosna”

Mostar, 24. 10. 2017. Hotel „Mostar“

Sarajevo, 25. 10. 2017. Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Početak svakog seminara u 9:30

U cilju smanjivanja troškova javnih sredstava i podsticanja konkurencije, što zajedno osigurava bolju vrijednost za novac, kao i u svrhu povećanja transparentnosti postupka javne nabavke, kao jednog od osnovnih principa ZJN, koristimo elektronsku aukciju („e-aukciju“), a detalji u vezi sa njenim sprovođenjem će biti tema ovog seminara. Naime, e-aukcija ne predstavlja novi postupak javne nabavke već samo način sprovođenja dijela postupka javne nabavke u informacionom sistemu e-nabavki kao alat za okončanje postupka javne nabavke, ali može da dovede do značajnih poboljšanja učinkovitosti pojedinačnih postupaka javnih nabavki.

Druga tema seminara će biti nabavka „specifičnih“, odnosno posebne robe i usluga koja je posebno interesantna iz razloga što se približava kraj godine kada je potrebno razmišljati o obnovi ugovora sa bankama, pretplatničkih usluga, usluga servisiranja automobila i dr.

Potom, na redu je tema koja stalno i iznova zaokuplja pažnju učesnika u sistemu javnih nabavki, a to je okvirni sporazum, a najdirektnije je povezana sa nabavkom robe i usluga.

Najveći dio posla oko javnih nabavki u ugovornim organima, bez obzira na to kako je nabavna funkcija u ugovornom organu ustrojena, rade komisije za javne nabavke. Stoga je rad komisije za javne nabavke, prije svega, timski rad, u kojem se različite profesije nadopunjuju i rade na ostvarenju zajedničkog cilja – uspješne javne nabavke. Rad komisije za javne nabavke i njena specifična uloga u postupcima javnih nabavki nas je opredijelila da posvetimo jedan dio seminara i ovoj temi.

Više informacija počitajte OVDJE.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci